Vydrany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Faktúry, zmluvy a objednávky

Faktúry, zmluvy a objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10. 7. 2018

Rozhodcovská zmluva

0

Neuvedené

HODUS KOMUNAL s.r.o.

OTP Banka Slovensko a.s.

2. 7. 2018

Zmluva o umeleckom výkone

0

190,00 EUR

Ladislav Fucsek

Obec Vydrany

28. 6. 2018

Dodatok

1

Neuvedené

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Vydrany

Obec Vydrany

25. 6. 2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrany v roku 2018

6/2018

584,00 EUR

HODUS KOMUNAL s.r.o.

Obec Vydrany

22. 6. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR

PHZ-OPK1-2018-000641-003

30 000,00 EUR

Obec Vydrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

20. 6. 2018

Zmluva o budúcej zmluve nebytových priestorov

001/2018

Neuvedené

HODUS KOMUNAL s.r.o.

Obec Vydrany

14. 6. 2018

Zmluva o dielo

001/2018-ZoD

31 704,00 EUR

AutoRent D.S., s.r.o.

Obec Vydrany

12. 6. 2018

Zmluva o pokytnutí služby

002/2018-ZPS

100,00 EUR

PZ-CONSTRUCT, s.r.o.

Obec Vydrany

8. 6. 2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrany v roku 2018

3/2018

5 000,00 EUR

OZ "ZA NAŠE ZACHOVANIE" - "A MEGMARADÁSUNKÉRT" PT

Obec Vydrany

4. 6. 2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrany v roku 2018

5/2018

300,00 EUR

Slovenský Červený kríž, Miestny spolok Vydrany

Obec Vydrany

14. 5. 2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrany v roku 2018

4/2018

1 500,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor obce Vydrany

Obec Vydrany

14. 5. 2018

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distr.

121789107

Neuvedené

Obec Vydrany

Západoslovenská distribučná, a.s.

2. 5. 2018

Zmluva o poskytovaní služieb

001/2018-ZPS

Neuvedené

AKCEPTA s.r.o.

Obec Vydrany

30. 4. 2018

Kúpna zmluva

006/2018/KZ

990,00 EUR

Silvia Horváth

Obec Vydrany

30. 4. 2018

Zmluva

38 350

3 000,00 EUR

Obec Vydrany

Dobrovľná požiarna ochrana SR

24. 4. 2018

Rámcová zmluva o zneškodnení odpadu

0

Neuvedené

PURA, spol. s r.o.

Obec Vydrany

20. 4. 2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

001/2018/ZVB

Neuvedené

HODUS KOMUNAL s.r.o.

Obec Vydrany

18. 4. 2018

Kúpna zmluva

004/2018/KZ

4 312,50 EUR

Jolana Szabóová

Obec Vydrany

6. 4. 2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

001/BZoVZB/2018

Neuvedené

PIREUS GROUP s.r.o.

Obec Vydrany

3. 4. 2018

Kúpna zmluva

003/2018/KZ

15 150,00 EUR

EKOSTAV-AB, s.r.o.

Obec Vydrany

29. 3. 2018

Kúpna zmluva

005/2018/KZ

1 665,00 EUR

Andrea Pőtheová

Obec Vydrany

21. 3. 2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrany v roku 2018

1/2018

25 000,00 EUR

Športový klub FC Vydrany

Obec Vydrany

16. 3. 2018

Zmluva o zriadení predkupného práva k nehnuteľnosti s vec. účinkami

002/PPsVÚ/2018

Neuvedené

Obec Vydrany

HFI s.r.o.

16. 3. 2018

Zmluva o zriadení predkupného práva k nehnuteľnosti s vec. účinkami

001/PPsVÚ/2018

Neuvedené

HFI s.r.o.

Obec Vydrany

1. 3. 2018

Nájomná zmluva

00

1 353,97 EUR

Poľovnícka organizácia Vydra

Obec Vydrany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 476-500 z 523