Navigácia

Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 6
posledná

Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

testovanie na COVID 19 - dňa 06.03.2021 od 8.00 hod. do 18.00 hod. celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor:

Védjük a természetet a tüzektől - Opatrenia a základné požiadavky na zabezpe čenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2021

A tavaszi ill. nyári meleg időjárás és csapadékmentes idő kezdetével erdőink és a mezőgazdasági területek fokozott tűzveszélynek vannak kitéve.

Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov.
celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia! 1

Vážení Obyvatelia!

spätné úpravy vozoviek celý text

ostatné | 26. 2. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

testovanie na COVID 19 - dňa 28.02.2021 od 8.00 hod. do 18.00 hod. celý text

ostatné | 25. 2. 2021 | Autor:

Upozornenie - Sčítanie obyvateľov

Figyelmeztetés!!!
A rendőrség ismételten figyelmezteti az
állampolgárokat, különösen az időseket óvatosságra, hogy legyenek fokozatosan óvatosak a népszámlálással kapcsolatban.

Upozornenie!!!
Policajný zbor opakovane, dôrazne upozorňuje občanov, najmä seniorov na obozretnosť pri sčítaní. celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor:

Népszámlálás - Sčítanie obyvateľov

Szlovákia jövője szempontjából 2021 nagyon fontos év. Tíz év elteltével ugyanis az országban ismét népszámlálásra kerül sor.

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. celý text

ostatné | 18. 2. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

testovanie na COVID 19 - 20.02.2021 od 8:00 hod. do 18:00 hod celý text

ostatné | 18. 2. 2021 | Autor:

OZNÁMENIE - Podvodníci COVID19

Podvodníci opäť ohrozujú našich starších obyvateľov. celý text

ostatné | 16. 2. 2021 | Autor:

OZNÁMENIE / Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským

Vážení rodičia,

v zmysle hodnotenia ministerstva zdravotníctva sa situácia v okrese Dunajská Streda v súvislosti s novým koronavírusom mierne zhoršila. Posledné dni opäť narastá počet hospitalizovaných, preto sa náš okres zaradil v zmysle COVID automatu do IV. stupňa varovania k 9.2.2021. Znamená to, že od 15. februára 2021 bude materská škola zatvorená.
O akýchkoľvek zmenách Vás budeme informovať.
V mene svojom, ako aj v mene pedagogického kolektívu Vám prajem pevné zdravie.

S úctou

Mgr. Gaál Adriana
riad. MŠ

celý text

ostatné | 14. 2. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

Oznamujeme Vám, že v obci sa uskutoční testovanie na COVID 19, v dňoch 13.02.2021 od 8.00 hod. do 18.00 hod. a 14.02.2021 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Testovanie v našej obci bude prebiehať na jednom odbernom mieste a to v priestoroch miestneho kultúrneho domu. Na testovanie je potrebné mať u seba doklad totožnosti. Dohliadať na testovanie a usmerňovať Vás budú personál administratívy a členovia Dobrovoľného hasičského zboru.
Touto cestou Vás chceme poprosiť o disciplínu počas testovania, hlavne mať rúško, a dodržiavať odstupy pri čakaní. Správajme sa zodpovedne.

Časové prerozdeľovanie príchodu obyvateľov na testovanie v našej obci v sobotu sa uskutoční podľa abecedného poradia podľa priezvisk nasledovne:
priezviská začínajúce písmenom A, B, C, Č, D, E, F, G, H, CH, I, J, K v čaše od 08.00 – 12.30 hod.
priezviská začínajúce písmenom L, M, N, O, P, R, S, Š ,T, Ť, U, V, Z, Ž v čase od 13.00 – 18.00 hod.

Zároveň Vám oznamujeme, že počas testovania budú uprednostnení dôchodcovia,tehotné ženy a zdravotne postihnuté osoby.
Za trpezlivosť počas testovania Vám vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 10. 2. 2021 | Autor:
Milí Vydrančania! 1

Milí Vydrančania!

S cieľom predísť otázkam od našich obyvateľov a šírenia nesprávnych informácií, by sme vás chceli informovať, že cez víkend (06.02.2021 - 07.02.2021) sa v našej obci nebude testovať na COVID-19.
Doteraz cez víkendy testovali 3 testovacie tímy, ktoré nešetrili energiou a voľným časom, a máme pocit, že podali maximálny výkon a slúžili každému záujemcovi.
Členovia tohto tímu sú už unavení, čo je pochopiteľné, pretože viacerí z nich boli po službe, alebo odchádzali do služby. Veríme, že všetci zaslúžia, aby si mohli vydýchnuť počas víkendu, ale aby obyvatelia našej obce nemali žiadne nevýhody, na základe dohody dvoch susedných obcí Veľké Blahovo - Vydrany sa môžu testovania zúčastniť v kultúrnom dome vo Veľkom Blahove v nedeľu od 8.00 do 12:00 nasledovní Vydrančania:
- obaja rodičia škôlkárov
- obaja rodičia detí navštevujúcich základnú školu prvého stupňa (pre deti do 10 rokov testovanie nie je povinné)
- študenti posledných ročníkov stredných škôl a ich rodičia
- a osoby, ktorí nemôžu pracovať z domu a musia preto dochádzať za prácou.
Obec Vydrany následne vráti túto pomoc obyvateľom Veľkého Blahova v ďalšom kole testovania.
Na základe špecifikácie vyššie spomenutých skupín žiadame našich obyvateľov, aby vzhľadom na obmedzené množstvo testov a personálnu kapacitu testovacích tímov na testoch sa zúčastnili iba tí, ktorí to skutočne potrebujú.
Ďakujem za Vaše pochopenie.
Starajme sa jeden o druhého.

Mgr. Ladislav Balódi
Starosta obce Vydrany
celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

Oznamujeme Vám, že v obci sa uskutoční testovanie na COVID 19, v dňoch 30.01.2021 od 8.00 hod. do 18.00 hod. a 31.01.2021 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Testovanie v našej obci bude prebiehať na jednom odbernom mieste a to v priestoroch miestneho kultúrneho domu. Na testovanie je potrebné mať u seba doklad totožnosti. Dohliadať na testovanie a usmerňovať Vás budú personál administratívy a členovia Dobrovoľného hasičského zboru.
Touto cestou Vás chceme poprosiť o disciplínu počas testovania, hlavne mať rúško, a dodržiavať odstupy pri čakaní. Správajme sa zodpovedne.
Časové prerozdeľovanie príchodu obyvateľov na testovanie v našej obci v sobotu sa uskutoční podľa abecedného poradia podľa priezvisk nasledovne:
priezviská začínajúce písmenom A, B, C, Č, D, E, F, G, H, CH, I, J, K v čaše od 08.00 – 12.30 hod.
priezviská začínajúce písmenom L, M, N, O, P, R, S, Š ,T, Ť, U, V, Z, Ž v čase od 13.00 – 18.00 hod.
Zároveň Vám oznamujeme, že počas testovania budú uprednostnení dôchodcovia,tehotné ženy a zdravotne postihnuté osoby. Za trpezlivosť počas testovania Vám vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 28. 1. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

Oznamujeme Vám, že v obci sa uskutoční testovanie na COVID 19, v dňoch 23.01.2021 od 8.00 hod. do 18.00 hod. a 24.01.2021 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Testovanie v našej obci bude prebiehať na jednom odbernom mieste a to v priestoroch miestneho kultúrneho domu. Na testovanie je potrebné mať u seba doklad totožnosti. Dohliadať na testovanie a usmerňovať Vás budú príslušníci Policajného zboru, personál administratívy a členovia Dobrovoľného hasičského zboru.
Touto cestou Vás chceme poprosiť o disciplínu počas testovania, hlavne mať rúško, a dodržiavať odstupy pri čakaní. Správajme sa zodpovedne.
Časové prerozdeľovanie príchodu obyvateľov na testovanie v našej obci v sobotu sa uskutoční podľa abecedného poradia podľa priezvisk nasledovne:
priezviská začínajúce písmenom A, B, C, Č, D v čase od 08.00 – 10.00 hod.
priezviská začínajúce písmenom E, F, G, H, CH, I v čaše od 10.00 – 12.30 hod.
priezviská začínajúce písmenom J,K, L, M, N, O v čaše od 13.00 – 15.00 hod.
priezviská začínajúce písmenom P, R, S, Š v čase od 15.00 – 16.30 hod.
priezviská začínajúce písmenom T, Ť, U, V, Z, Ž v čase od 16.30 – 18.00 hod.
Zároveň Vám oznamujeme, že počas testovania budú uprednostnení dôchodcovia,tehotné ženy a zdravotne postihnuté osoby. Za trpezlivosť počas testovania Vám vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 21. 1. 2021 | Autor:
Vážení občania! 1

Vážení občania!

Oznamujeme Vám, že v obci Vydrany sa uskutoční testovanie na COVID-19,
v dňoch 23.01.2021 od 8:00 hod. do 18:00 hod.
a 24. 01.2021 od 8:00 do 14:00 hod.,
testovanie v našej obci bude prebiehať na jednom odbernom mieste a to v priestoroch miestneho kultúrneho domu.

Ďalšie podrobné informácie o testovaní Vám budeme poskytovať priebežne.
celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor:
Príkaz starostu obce 1/2021 1

Príkaz starostu obce 1/2021

Uzatvorenie MŠ vo Vydranoch s účinnosťou 18.01.2021 celý text

ostatné | 19. 1. 2021 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Obecný úrad Vydrany oznamuje obyvateľom obce a svojim klientom, že počas obdobia od 1.1.2021 do 24.1.2021 bude z dôvodu zákazu vychádzania nariadeného Uznesením vlády SR č. 808 z 31.12.2020 celý úrad pre verejnosť zatvorený. Toto mimoriadne opatrenie považujeme v súčasnej mimoriadne vážnej epidemiologickej situácii za zodpovedné voči klientom úradu i jeho zamestnancom a ich rodinám.
Služby poskytujeme aj naďalej:
- V pracovnom čase budeme poskytovať informácie na telefónnom čísle:
031/5522125.

Ak máte podozrenie, že máte ochorenie COVID-19, alebo ste boli v úzkom kontakte s pozitívnou osobou na toto ochorenie, musíte byť zodpovední, zostať v domácej izolácii a sledovať svoj zdravotný stav, podniknúť kroky na zabránenie šírenia nákazy alebo vystavenia riziku nákazy iných ľudí.
Chráňme sa navzájom!
celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor:
Vážení obyvatelia! 1

Vážení obyvatelia!

Strach a šírenie nákazlivej choroby spôsobuje najmä u starších ľudí pocit neistoty. Nedostatok informácií spojená s dôverčivosťou seniorov vytvára z tejto skupiny osôb veľmi rýchle obete. Najmä v posledných mesiacoch zaznamenala polícia v rámci Slovenska viaceré prípady, keď podvodníci využili situáciu s ochorením COVID vo svoj prospech a pod nátlakom naliehavej situácie z ochorenia Covid 19 prinútili najmä seniorov podvodom odovzdať nemalé finančné čiastky.
Neznáme osoby vyhľadávajú a volajú najmä seniorom s tým, že ich dcéra alebo syn sú v nemocnici (kvôli ochoreniu COVID 19), a nemocnica potrebuje finančnú hotovosť 7.000,-€, aby vedeli poskytnúť vhodné lieky na ich liečbu. Polícia eviduje aj prípady, keď sa volajúci ponúknu a svoje obete odvezú do banky či k bankomatu, aby k odovzdaniu peňazí pre doktora došlo v čo najkratšom čase.
V súvislosti s ochorením Covid 19 polícia eviduje aj pokusy ľudí, ktorí ponúkaj na predaj ochranné masky, dezinfekčné prípravky, alebo prisľubujú dodanie vakcíny proti chorobe Covid 19. Ide neraz o nekvalitné, predražené alebo nefunkčné veci, ktoré si senior v rýchlosti nemá šancu overiť. V týchto prípadoch podvodník osobne vyhľadáva seniorov, snaží sa dostať do bytu, či do domu a následne využije dôverčivosť a nepozornosť seniorov a vo vhodnej chvíli ich okradne o celoživotné úspory. Naša staršia generácia bohužiaľ je veľmi dôverčivá, dobrosrdečná ani ich nenapadne, že podvodníci ich navštívia s tým cieľom, aby ich podviedli a okradli. Bohužiaľ veľmi veľa seniorov svoje úspory ponecháva doma, čo podvodníci vedia a využívajú to.

Chráňme spoločne našich starých rodičov.

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede
Vnútorné oddelenie, skupina prevencie
kpt. Bc. Iveta Végh

celý text

ostatné | 22. 12. 2020 | Autor:

34. VYHLÁŠKA ÚVZ SR

Vydaná 9. decembra 2020 celý text

ostatné | 10. 12. 2020 | Autor:
Milé deti! 1

Milé deti!

Oznamujeme všetkým deťom, ktoré ešte nemajú 11 rokov, že 4. decembra o 16,00 hod. vyštartuje Mikuláš , aby odovzdal všetkým zaslúžené Mikulášske prekvapenie. V balíčku nájdete veľa dobrôt. Vy nemáte žiadne iné povinnosti, len ho čakať pred bránou s takou láskou, s akou prichádza on k Vám. celý text

ostatné | 3. 12. 2020 | Autor:
Západoslovenská distribučná, a.s. 1

Západoslovenská distribučná, a.s.


ostatné | 16. 11. 2020 | Autor:
ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

Prerušenie distribúcie elektriny:

Lokalita Vydrany

18.11.2020
08.12.2020
10.12.2020 celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor:

Oznam

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a celoplošnú dezinfekciu budovy, 9. novembra 2020 Obecný úrad a Hodus Komunal s.r.o. budú zatvorené.
celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor:
POZOR ZMENA ČASOVÉHO HARMONOGRAMU TESTOVANIA 1

POZOR ZMENA ČASOVÉHO HARMONOGRAMU TESTOVANIA

COVID 19 – 2. CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

Vážení obyvatelia,

vzhľadom k tomu, že v okrese Dunajská Streda v 1. kole celoplošného testovania miera pozitivity na COVID-19 bola vyššia ako 0,7 %, preto aj v našej obci sa uskutoční 2. kolo testovania. Certifikáty vydané v dňoch 31.10. a 1.11.2020 dňom 8. 11.2020 strácajú platnosť, takže je potrebné opätovne sa otestovať.
Obyvatelia, ktorí sa nezúčastnili, na 1. testovaní, môžu prísť na 2. kolo, budú otestovaní!
Týmto Vás informujeme, že 2. kolo celoplošného testovania sa uskutoční
v dňoch 7 a 8. novembra 2020 od 8 hodiny ráno do 20 hodiny večer, a bude prebiehať opäť na jednom odbernom mieste v priestoroch miestneho kultúrneho domu. Vstup na testovanie bude zabezpečený cez bránu pri kultúrnom dome.
Na testovanie je potrebné mať u seba doklad totožnosti, pri neplnoletých zdravotnú kartičku. Počas druhého kola testovania je povolené otestovanie aj detí mladších ako 10 rokov. Dohliadať na testovanie a usmerňovať Vás budú príslušníci Policajného zboru, Armády SR a personál administratívy.
Touto cestou Vás chceme poprosiť o disciplínu počas testovania, hlavne mať rúško, a dodržiavať odstupy pri čakaní. Správajme sa zodpovedne.
Časový harmonogram testovania podľa priezviska, vo svetle nového nariadenia Ministerstva obrany SR bude nasledovné:

dňa 07.11.2020 (sobota)
priezviská začínajúce sa na P, T, Ť, U, V, Z, Ž v čaše od 8:00 – 12:00 h.
priezviská začínajúce sa na R, S, Š v čase od 13:00 – 16:00 h.
priezviská začínajúce sa na L, M, N, O v čase od 16:00 – 20:00 h.

dňa 08.11.2020 (nedeľa)
priezviská začínajúce sa na CH, I ,J ,K v čase od 8:00 – 11:30 h.
priezviská začínajúce sa na E, F, G, H v čaše od 12:30 – 16:00 h.
priezviská začínajúce sa na A, B, C, Č, D v čase od 16:00 – 20:00 h.

Zároveň Vám oznamujeme, že počas testovania budú uprednostnené dôchodcovia, tehotné ženy a rodičia s deťmi do 10 rokov. Za trpezlivosť počas testovania Vám vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor:
Vážení obyvatelia, 1

Vážení obyvatelia,

oznamujeme Vám, že nakoľko sme obdržali testovací materiál na COVID 19, testovanie pokračuje v miestnom kultúrnom dome. Prosíme Vás aby ste počas čakacej doby dodržiavali predpisy.

Za pochopenie Vám ďakujeme
celý text

ostatné | 1. 11. 2020 | Autor:
Vážení obyvatelia, 1

Vážení obyvatelia,


Touto cestou Vám oznamujeme, že testy na COVID-19 minuli, sme nútený na neurčitú dobu dočasne pozastaviť testovanie. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste neprichádzali na testovanie. Akonáhle budeme mať informácie o obnovení testovania, Vás budeme informovať cez miestny rozhlas, sociálne siete a webovú stránku obce.
Za pochopenie Vám ďakujeme

celý text

ostatné | 1. 11. 2020 | Autor:
COVID 19 - CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE  1

POZOR ZMENA ČASOVÉHO HARMONOGRAMU /COVID 19 - CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

Vážení obyvatelia,

vzhľadom na pripravované celoplošné testovanie obyvateľov na koronavírus v dňoch 31 októbra a 1. novembra 2020

od 7 hodiny ráno do 22 hodiny večer,

Vás týmto informujeme, že testovanie v našej obci bude prebiehať na jednom odbernom mieste a to v priestoroch miestneho kultúrneho domu. Vstup na testovanie bude zabezpečený cez veľkú bránu pri kultúrnom dome.
Na testovanie je potrebné mať u seba doklad totožnosti, pri neplnoletých zdravotnú kartičku. Dohliadať na testovanie a usmerňovať Vás budú príslušníci Policajného zboru, Armády SR a personál administratívy.

Touto cestou Vás chceme poprosiť o disciplínu počas testovania, hlavne mať rúško, a dodržiavať odstupy pri čakaní. Správajme sa zodpovedne.
Časové prerozdeľovanie príchodu obyvateľov na testovanie v našej obci
po zmene časového harmonogramu sa uskutoční podľa abecedného poradia podľa priezvisk nasledovne:
priezviská začínajúce písmenom A, B, C, Č, D v čase od 07.00 – 10.00 hod.
priezviská začínajúce písmenom E, F, G, H v čaše od 10.00 – 12.00 hod.
priezviská začínajúce písmenom CH, I ,J ,K v čase od 13.00 – 14.30 hod.
priezviská začínajúce písmenom L, M, N, O v čaše od 14.30 – 16.30 hod.
priezviská začínajúce písmenom P, R, S, Š v čase od 16.30 – 19.30 hod.
priezviská začínajúce písmenom T, Ť, U, V, Z, Ž v čase od 19.30 – 21.30 hod.

Za trpezlivosť počas testovania Vám vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor:
OPATRENIA SA SPRÍSNIA  1

OPATRENIA SA SPRÍSNIA

Nedeľa, 11. október 2020 20:02 celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor:
ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

LOKALITA VYDRANY-LÚKY

14.10.2020
15.10.2020
19.10.2020
21.10.2020 celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor:
prvá
z 6
posledná