Navigácia

Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 7
posledná

Vážení obyvatelia, 1

Vážení obyvatelia,

21.08.2021 - oslava dňa kráľa svätého Štefana a nového chleba celý text

ostatné | 18. 8. 2021 | Autor:

Oznam ohľadne školského stravovania

Obec Vydrany týmto dáva do pozornosti rodičom, že v zbierke zákonov SR bol zverejnený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (zákon č. 257/2021 Z. z.). celý text

ostatné | 27. 7. 2021 | Autor:

Vážení obyvatelia,

oznamujeme Vám, že rozhodnutia o výmere dane nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady si môžete prevziať osobne na Obecnom úrade od utorka (06.07.2021) počas stránkových hodín. celý text

ostatné | 1. 7. 2021 | Autor:
Očkovanie psov

Vážení Obyvatelia!

Oznamujeme majiteľom psov,

že dňa 26.06.2021, v sobotu v čase od 08.00 do 09.00 hod.
pri budove pohostinstva „Állj meg vándor“
sa koná povinné očkovanie psov proti besnote,
Cena jedného očkovania stojí 10,- eur. celý text

ostatné | 24. 6. 2021 | Autor:
Zásady správania počas horúčav

Zásady správania počas horúčav

Dodržiavanie základných zásad správania sa počas
horúčav celý text

ostatné | 21. 6. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia! 1

Vážení Obyvatelia!

spätné úpravy priečnych rezov na vozovkách celý text

ostatné | 4. 6. 2021 | Autor:

Zoznam OM - 18.kolo/ Zoznam MOM v okr. Dun. Streda

21.05.2021 - 23.05.2021 celý text

ostatné | 20. 5. 2021 | Autor:
Vážení rodičia! 3

Vážení rodičia!

S radosťou Vám oznamujeme, že od januára 2022 otvára brány nová materská škola s vyučovacím jazykom slovenským vo Vydranoch.

celý text

ostatné | 6. 5. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

Oznamujeme Vám, že dňa 09.05.2021 od 8.00 hod. do 17.00 hod. sa v obci uskutoční testovanie na COVID 19.
Testovanie v našej obci bude prebiehať na jednom odbernom mieste a to v priestoroch miestneho kultúrneho domu.
Za trpezlivosť počas testovania Vám vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 5. 5. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

Oznamujeme Vám, že dňa 01.05.2021 od 8.00 hod. do 17.00 hod. sa v obci uskutoční testovanie na COVID 19.
Testovanie v našej obci bude prebiehať na jednom odbernom mieste a to v priestoroch miestneho kultúrneho domu.
Za trpezlivosť počas testovania Vám vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 27. 4. 2021 | Autor:
Iskolások - Školáci

Bővül a hodosi óvoda - Vydranská materská škola sa rozšíruje

Nagyon várjuk az új kisovisokat.

S radosťou čakáme našich nových škôlkarov.
celý text

ostatné | 20. 4. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

Oznamujeme Vám, že dňa 25.04.2021 od 8.00 hod. do 17.00 hod. sa v obci uskutoční testovanie na COVID 19.
Testovanie v našej obci bude prebiehať na jednom odbernom mieste a to v priestoroch miestneho kultúrneho domu.
Za trpezlivosť počas testovania Vám vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 20. 4. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

Oznamujeme Vám, že dňa 17.04.2021 od 8.00 hod. do 17.00 hod. sa v obci uskutoční testovanie na COVID 19.
Testovanie v našej obci bude prebiehať na jednom odbernom mieste a to v priestoroch miestneho kultúrneho domu.
Za trpezlivosť počas testovania Vám vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 15. 4. 2021 | Autor:

Vážení Obyvatelia,

Oznamujeme Vám, že dňa 11.04.2021 od 8.00 hod. do 17.00 hod. sa v obci uskutoční testovanie na COVID 19.
Testovanie v našej obci bude prebiehať na jednom odbernom mieste a to v priestoroch miestneho kultúrneho domu.
Za trpezlivosť počas testovania Vám vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 7. 4. 2021 | Autor:

Informácie vo veci očkovania obyvateľov registrovaním sa cez župnú čakáreň (kraj Trnava)

Čakáreň na vakcínu od 18 rokov alebo ak chcete náhradníci, ktorí spĺňajú nasledujúce kritéria sa môžu registrovať cez župnú čakáreň a budú očkovaní aj keď nespĺňajú kritérium veku.

www.cakarentt.sk
celý text

ostatné | 6. 4. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

Oznamujeme Vám, že dňa 03.04.2021 od 8.00 hod. do 17.00 hod. sa v obci uskutoční testovanie na COVID 19.
Testovanie v našej obci bude prebiehať na jednom odbernom mieste a to v priestoroch miestneho kultúrneho domu.
Za trpezlivosť počas testovania Vám vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 31. 3. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

Oznamujeme Vám, že dňa 28.03.2021 od 8.00 hod. do 17.00 hod. sa v obci uskutoční testovanie na COVID 19.
Testovanie v našej obci bude prebiehať na jednom odbernom mieste a to v priestoroch miestneho kultúrneho domu.
Za trpezlivosť počas testovania Vám vopred ďakujeme. celý text

ostatné | 25. 3. 2021 | Autor:
Regulácia živočíšnych škodcov 1

Regulácia živočíšnych škodcov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetkým povinným subjektom vyzýva na realizáciu tohoto opatrenia:

vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov)v termíne 8.4.2021 do 17.5.2021 celý text

ostatné | 25. 3. 2021 | Autor:

Informácie

Informácie celý text

ostatné | 17. 3. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

testovanie na COVID 19 - dňa 20.03.2021 od 8.00 hod. do 17.00 hod. celý text

ostatné | 17. 3. 2021 | Autor:
Sčítanie obyvateľov 2021 1

Sčítanie obyvateľov 2021

AK STE SA EŠTE NESČÍTALI,SČÍTAJTE SA NA WWW.SCITANIE.SK
celý text

ostatné | 16. 3. 2021 | Autor:
POZOR - Zmena času testovania 1

POZOR - Zmena času testovania

testovanie na COVID 19 - dňa 14.03.2021 od 8.00 hod. do 17.00 hod. celý text

ostatné | 10. 3. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia! 1

Vážení Obyvatelia!

spätné úpravy vozoviek celý text

ostatné | 9. 3. 2021 | Autor:
 Pozor - zmena 1

Pozor - zmena

Spätné úpravy vozoviek celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

testovanie na COVID 19 - dňa 06.03.2021 od 8.00 hod. do 18.00 hod. celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor:

Védjük a természetet a tüzektől - Opatrenia a základné požiadavky na zabezpe čenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2021

A tavaszi ill. nyári meleg időjárás és csapadékmentes idő kezdetével erdőink és a mezőgazdasági területek fokozott tűzveszélynek vannak kitéve.

Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov.
celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia! 1

Vážení Obyvatelia!

spätné úpravy vozoviek celý text

ostatné | 26. 2. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

testovanie na COVID 19 - dňa 28.02.2021 od 8.00 hod. do 18.00 hod. celý text

ostatné | 25. 2. 2021 | Autor:

Upozornenie - Sčítanie obyvateľov

Figyelmeztetés!!!
A rendőrség ismételten figyelmezteti az
állampolgárokat, különösen az időseket óvatosságra, hogy legyenek fokozatosan óvatosak a népszámlálással kapcsolatban.

Upozornenie!!!
Policajný zbor opakovane, dôrazne upozorňuje občanov, najmä seniorov na obozretnosť pri sčítaní. celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor:

Népszámlálás - Sčítanie obyvateľov

Szlovákia jövője szempontjából 2021 nagyon fontos év. Tíz év elteltével ugyanis az országban ismét népszámlálásra kerül sor.

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. celý text

ostatné | 18. 2. 2021 | Autor:
prvá
z 7
posledná