Navigácia

Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 6
posledná

Iskolások - Školáci

Bővül a hodosi óvoda - Vydranská materská škola sa rozšíruje

Nagyon várjuk az új kisovisokat.

S radosťou čakáme našich nových škôlkarov.
celý text

ostatné | 20. 4. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

Oznamujeme Vám, že dňa 25.04.2021 od 8.00 hod. do 17.00 hod. sa v obci uskutoční testovanie na COVID 19.
Testovanie v našej obci bude prebiehať na jednom odbernom mieste a to v priestoroch miestneho kultúrneho domu.
Za trpezlivosť počas testovania Vám vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 20. 4. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

Oznamujeme Vám, že dňa 17.04.2021 od 8.00 hod. do 17.00 hod. sa v obci uskutoční testovanie na COVID 19.
Testovanie v našej obci bude prebiehať na jednom odbernom mieste a to v priestoroch miestneho kultúrneho domu.
Za trpezlivosť počas testovania Vám vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 15. 4. 2021 | Autor:

Vážení Obyvatelia,

Oznamujeme Vám, že dňa 11.04.2021 od 8.00 hod. do 17.00 hod. sa v obci uskutoční testovanie na COVID 19.
Testovanie v našej obci bude prebiehať na jednom odbernom mieste a to v priestoroch miestneho kultúrneho domu.
Za trpezlivosť počas testovania Vám vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 7. 4. 2021 | Autor:

Informácie vo veci očkovania obyvateľov registrovaním sa cez župnú čakáreň (kraj Trnava)

Čakáreň na vakcínu od 18 rokov alebo ak chcete náhradníci, ktorí spĺňajú nasledujúce kritéria sa môžu registrovať cez župnú čakáreň a budú očkovaní aj keď nespĺňajú kritérium veku.

www.cakarentt.sk
celý text

ostatné | 6. 4. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

Oznamujeme Vám, že dňa 03.04.2021 od 8.00 hod. do 17.00 hod. sa v obci uskutoční testovanie na COVID 19.
Testovanie v našej obci bude prebiehať na jednom odbernom mieste a to v priestoroch miestneho kultúrneho domu.
Za trpezlivosť počas testovania Vám vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 31. 3. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

Oznamujeme Vám, že dňa 28.03.2021 od 8.00 hod. do 17.00 hod. sa v obci uskutoční testovanie na COVID 19.
Testovanie v našej obci bude prebiehať na jednom odbernom mieste a to v priestoroch miestneho kultúrneho domu.
Za trpezlivosť počas testovania Vám vopred ďakujeme. celý text

ostatné | 25. 3. 2021 | Autor:
Regulácia živočíšnych škodcov 1

Regulácia živočíšnych škodcov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetkým povinným subjektom vyzýva na realizáciu tohoto opatrenia:

vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov)v termíne 8.4.2021 do 17.5.2021 celý text

ostatné | 25. 3. 2021 | Autor:

Informácie

Informácie celý text

ostatné | 17. 3. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

testovanie na COVID 19 - dňa 20.03.2021 od 8.00 hod. do 17.00 hod. celý text

ostatné | 17. 3. 2021 | Autor:
Sčítanie obyvateľov 2021 1

Sčítanie obyvateľov 2021

AK STE SA EŠTE NESČÍTALI,SČÍTAJTE SA NA WWW.SCITANIE.SK
celý text

ostatné | 16. 3. 2021 | Autor:
POZOR - Zmena času testovania 1

POZOR - Zmena času testovania

testovanie na COVID 19 - dňa 14.03.2021 od 8.00 hod. do 17.00 hod. celý text

ostatné | 10. 3. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia! 1

Vážení Obyvatelia!

spätné úpravy vozoviek celý text

ostatné | 9. 3. 2021 | Autor:
 Pozor - zmena 1

Pozor - zmena

Spätné úpravy vozoviek celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

testovanie na COVID 19 - dňa 06.03.2021 od 8.00 hod. do 18.00 hod. celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor:

Védjük a természetet a tüzektől - Opatrenia a základné požiadavky na zabezpe čenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2021

A tavaszi ill. nyári meleg időjárás és csapadékmentes idő kezdetével erdőink és a mezőgazdasági területek fokozott tűzveszélynek vannak kitéve.

Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov.
celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia! 1

Vážení Obyvatelia!

spätné úpravy vozoviek celý text

ostatné | 26. 2. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

testovanie na COVID 19 - dňa 28.02.2021 od 8.00 hod. do 18.00 hod. celý text

ostatné | 25. 2. 2021 | Autor:

Upozornenie - Sčítanie obyvateľov

Figyelmeztetés!!!
A rendőrség ismételten figyelmezteti az
állampolgárokat, különösen az időseket óvatosságra, hogy legyenek fokozatosan óvatosak a népszámlálással kapcsolatban.

Upozornenie!!!
Policajný zbor opakovane, dôrazne upozorňuje občanov, najmä seniorov na obozretnosť pri sčítaní. celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor:

Népszámlálás - Sčítanie obyvateľov

Szlovákia jövője szempontjából 2021 nagyon fontos év. Tíz év elteltével ugyanis az országban ismét népszámlálásra kerül sor.

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. celý text

ostatné | 18. 2. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

testovanie na COVID 19 - 20.02.2021 od 8:00 hod. do 18:00 hod celý text

ostatné | 18. 2. 2021 | Autor:

OZNÁMENIE - Podvodníci COVID19

Podvodníci opäť ohrozujú našich starších obyvateľov. celý text

ostatné | 16. 2. 2021 | Autor:

OZNÁMENIE / Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským

Vážení rodičia,

v zmysle hodnotenia ministerstva zdravotníctva sa situácia v okrese Dunajská Streda v súvislosti s novým koronavírusom mierne zhoršila. Posledné dni opäť narastá počet hospitalizovaných, preto sa náš okres zaradil v zmysle COVID automatu do IV. stupňa varovania k 9.2.2021. Znamená to, že od 15. februára 2021 bude materská škola zatvorená.
O akýchkoľvek zmenách Vás budeme informovať.
V mene svojom, ako aj v mene pedagogického kolektívu Vám prajem pevné zdravie.

S úctou

Mgr. Gaál Adriana
riad. MŠ

celý text

ostatné | 14. 2. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

Oznamujeme Vám, že v obci sa uskutoční testovanie na COVID 19, v dňoch 13.02.2021 od 8.00 hod. do 18.00 hod. a 14.02.2021 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Testovanie v našej obci bude prebiehať na jednom odbernom mieste a to v priestoroch miestneho kultúrneho domu. Na testovanie je potrebné mať u seba doklad totožnosti. Dohliadať na testovanie a usmerňovať Vás budú personál administratívy a členovia Dobrovoľného hasičského zboru.
Touto cestou Vás chceme poprosiť o disciplínu počas testovania, hlavne mať rúško, a dodržiavať odstupy pri čakaní. Správajme sa zodpovedne.

Časové prerozdeľovanie príchodu obyvateľov na testovanie v našej obci v sobotu sa uskutoční podľa abecedného poradia podľa priezvisk nasledovne:
priezviská začínajúce písmenom A, B, C, Č, D, E, F, G, H, CH, I, J, K v čaše od 08.00 – 12.30 hod.
priezviská začínajúce písmenom L, M, N, O, P, R, S, Š ,T, Ť, U, V, Z, Ž v čase od 13.00 – 18.00 hod.

Zároveň Vám oznamujeme, že počas testovania budú uprednostnení dôchodcovia,tehotné ženy a zdravotne postihnuté osoby.
Za trpezlivosť počas testovania Vám vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 10. 2. 2021 | Autor:
Milí Vydrančania! 1

Milí Vydrančania!

S cieľom predísť otázkam od našich obyvateľov a šírenia nesprávnych informácií, by sme vás chceli informovať, že cez víkend (06.02.2021 - 07.02.2021) sa v našej obci nebude testovať na COVID-19.
Doteraz cez víkendy testovali 3 testovacie tímy, ktoré nešetrili energiou a voľným časom, a máme pocit, že podali maximálny výkon a slúžili každému záujemcovi.
Členovia tohto tímu sú už unavení, čo je pochopiteľné, pretože viacerí z nich boli po službe, alebo odchádzali do služby. Veríme, že všetci zaslúžia, aby si mohli vydýchnuť počas víkendu, ale aby obyvatelia našej obce nemali žiadne nevýhody, na základe dohody dvoch susedných obcí Veľké Blahovo - Vydrany sa môžu testovania zúčastniť v kultúrnom dome vo Veľkom Blahove v nedeľu od 8.00 do 12:00 nasledovní Vydrančania:
- obaja rodičia škôlkárov
- obaja rodičia detí navštevujúcich základnú školu prvého stupňa (pre deti do 10 rokov testovanie nie je povinné)
- študenti posledných ročníkov stredných škôl a ich rodičia
- a osoby, ktorí nemôžu pracovať z domu a musia preto dochádzať za prácou.
Obec Vydrany následne vráti túto pomoc obyvateľom Veľkého Blahova v ďalšom kole testovania.
Na základe špecifikácie vyššie spomenutých skupín žiadame našich obyvateľov, aby vzhľadom na obmedzené množstvo testov a personálnu kapacitu testovacích tímov na testoch sa zúčastnili iba tí, ktorí to skutočne potrebujú.
Ďakujem za Vaše pochopenie.
Starajme sa jeden o druhého.

Mgr. Ladislav Balódi
Starosta obce Vydrany
celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

Oznamujeme Vám, že v obci sa uskutoční testovanie na COVID 19, v dňoch 30.01.2021 od 8.00 hod. do 18.00 hod. a 31.01.2021 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Testovanie v našej obci bude prebiehať na jednom odbernom mieste a to v priestoroch miestneho kultúrneho domu. Na testovanie je potrebné mať u seba doklad totožnosti. Dohliadať na testovanie a usmerňovať Vás budú personál administratívy a členovia Dobrovoľného hasičského zboru.
Touto cestou Vás chceme poprosiť o disciplínu počas testovania, hlavne mať rúško, a dodržiavať odstupy pri čakaní. Správajme sa zodpovedne.
Časové prerozdeľovanie príchodu obyvateľov na testovanie v našej obci v sobotu sa uskutoční podľa abecedného poradia podľa priezvisk nasledovne:
priezviská začínajúce písmenom A, B, C, Č, D, E, F, G, H, CH, I, J, K v čaše od 08.00 – 12.30 hod.
priezviská začínajúce písmenom L, M, N, O, P, R, S, Š ,T, Ť, U, V, Z, Ž v čase od 13.00 – 18.00 hod.
Zároveň Vám oznamujeme, že počas testovania budú uprednostnení dôchodcovia,tehotné ženy a zdravotne postihnuté osoby. Za trpezlivosť počas testovania Vám vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 28. 1. 2021 | Autor:
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

Oznamujeme Vám, že v obci sa uskutoční testovanie na COVID 19, v dňoch 23.01.2021 od 8.00 hod. do 18.00 hod. a 24.01.2021 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Testovanie v našej obci bude prebiehať na jednom odbernom mieste a to v priestoroch miestneho kultúrneho domu. Na testovanie je potrebné mať u seba doklad totožnosti. Dohliadať na testovanie a usmerňovať Vás budú príslušníci Policajného zboru, personál administratívy a členovia Dobrovoľného hasičského zboru.
Touto cestou Vás chceme poprosiť o disciplínu počas testovania, hlavne mať rúško, a dodržiavať odstupy pri čakaní. Správajme sa zodpovedne.
Časové prerozdeľovanie príchodu obyvateľov na testovanie v našej obci v sobotu sa uskutoční podľa abecedného poradia podľa priezvisk nasledovne:
priezviská začínajúce písmenom A, B, C, Č, D v čase od 08.00 – 10.00 hod.
priezviská začínajúce písmenom E, F, G, H, CH, I v čaše od 10.00 – 12.30 hod.
priezviská začínajúce písmenom J,K, L, M, N, O v čaše od 13.00 – 15.00 hod.
priezviská začínajúce písmenom P, R, S, Š v čase od 15.00 – 16.30 hod.
priezviská začínajúce písmenom T, Ť, U, V, Z, Ž v čase od 16.30 – 18.00 hod.
Zároveň Vám oznamujeme, že počas testovania budú uprednostnení dôchodcovia,tehotné ženy a zdravotne postihnuté osoby. Za trpezlivosť počas testovania Vám vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 21. 1. 2021 | Autor:
Vážení občania! 1

Vážení občania!

Oznamujeme Vám, že v obci Vydrany sa uskutoční testovanie na COVID-19,
v dňoch 23.01.2021 od 8:00 hod. do 18:00 hod.
a 24. 01.2021 od 8:00 do 14:00 hod.,
testovanie v našej obci bude prebiehať na jednom odbernom mieste a to v priestoroch miestneho kultúrneho domu.

Ďalšie podrobné informácie o testovaní Vám budeme poskytovať priebežne.
celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor:
Príkaz starostu obce 1/2021 1

Príkaz starostu obce 1/2021

Uzatvorenie MŠ vo Vydranoch s účinnosťou 18.01.2021 celý text

ostatné | 19. 1. 2021 | Autor:

Vážení obyvatelia!

Obecný úrad Vydrany oznamuje obyvateľom obce a svojim klientom, že počas obdobia od 1.1.2021 do 24.1.2021 bude z dôvodu zákazu vychádzania nariadeného Uznesením vlády SR č. 808 z 31.12.2020 celý úrad pre verejnosť zatvorený. Toto mimoriadne opatrenie považujeme v súčasnej mimoriadne vážnej epidemiologickej situácii za zodpovedné voči klientom úradu i jeho zamestnancom a ich rodinám.
Služby poskytujeme aj naďalej:
- V pracovnom čase budeme poskytovať informácie na telefónnom čísle:
031/5522125.

Ak máte podozrenie, že máte ochorenie COVID-19, alebo ste boli v úzkom kontakte s pozitívnou osobou na toto ochorenie, musíte byť zodpovední, zostať v domácej izolácii a sledovať svoj zdravotný stav, podniknúť kroky na zabránenie šírenia nákazy alebo vystavenia riziku nákazy iných ľudí.
Chráňme sa navzájom!
celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor:
prvá
z 6
posledná