Navigácia

Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 5
posledná

Západoslovenská distribučná, a.s. 1

Západoslovenská distribučná, a.s.


ostatné | 16. 11. 2020 | Autor:
ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

Prerušenie distribúcie elektriny:

Lokalita Vydrany

18.11.2020
08.12.2020
10.12.2020 celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor:

Oznam

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a celoplošnú dezinfekciu budovy, 9. novembra 2020 Obecný úrad a Hodus Komunal s.r.o. budú zatvorené.
celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor:
POZOR ZMENA ČASOVÉHO HARMONOGRAMU TESTOVANIA 1

POZOR ZMENA ČASOVÉHO HARMONOGRAMU TESTOVANIA

COVID 19 – 2. CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

Vážení obyvatelia,

vzhľadom k tomu, že v okrese Dunajská Streda v 1. kole celoplošného testovania miera pozitivity na COVID-19 bola vyššia ako 0,7 %, preto aj v našej obci sa uskutoční 2. kolo testovania. Certifikáty vydané v dňoch 31.10. a 1.11.2020 dňom 8. 11.2020 strácajú platnosť, takže je potrebné opätovne sa otestovať.
Obyvatelia, ktorí sa nezúčastnili, na 1. testovaní, môžu prísť na 2. kolo, budú otestovaní!
Týmto Vás informujeme, že 2. kolo celoplošného testovania sa uskutoční
v dňoch 7 a 8. novembra 2020 od 8 hodiny ráno do 20 hodiny večer, a bude prebiehať opäť na jednom odbernom mieste v priestoroch miestneho kultúrneho domu. Vstup na testovanie bude zabezpečený cez bránu pri kultúrnom dome.
Na testovanie je potrebné mať u seba doklad totožnosti, pri neplnoletých zdravotnú kartičku. Počas druhého kola testovania je povolené otestovanie aj detí mladších ako 10 rokov. Dohliadať na testovanie a usmerňovať Vás budú príslušníci Policajného zboru, Armády SR a personál administratívy.
Touto cestou Vás chceme poprosiť o disciplínu počas testovania, hlavne mať rúško, a dodržiavať odstupy pri čakaní. Správajme sa zodpovedne.
Časový harmonogram testovania podľa priezviska, vo svetle nového nariadenia Ministerstva obrany SR bude nasledovné:

dňa 07.11.2020 (sobota)
priezviská začínajúce sa na P, T, Ť, U, V, Z, Ž v čaše od 8:00 – 12:00 h.
priezviská začínajúce sa na R, S, Š v čase od 13:00 – 16:00 h.
priezviská začínajúce sa na L, M, N, O v čase od 16:00 – 20:00 h.

dňa 08.11.2020 (nedeľa)
priezviská začínajúce sa na CH, I ,J ,K v čase od 8:00 – 11:30 h.
priezviská začínajúce sa na E, F, G, H v čaše od 12:30 – 16:00 h.
priezviská začínajúce sa na A, B, C, Č, D v čase od 16:00 – 20:00 h.

Zároveň Vám oznamujeme, že počas testovania budú uprednostnené dôchodcovia, tehotné ženy a rodičia s deťmi do 10 rokov. Za trpezlivosť počas testovania Vám vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor:
Vážení obyvatelia, 1

Vážení obyvatelia,

oznamujeme Vám, že nakoľko sme obdržali testovací materiál na COVID 19, testovanie pokračuje v miestnom kultúrnom dome. Prosíme Vás aby ste počas čakacej doby dodržiavali predpisy.

Za pochopenie Vám ďakujeme
celý text

ostatné | 1. 11. 2020 | Autor:
Vážení obyvatelia, 1

Vážení obyvatelia,


Touto cestou Vám oznamujeme, že testy na COVID-19 minuli, sme nútený na neurčitú dobu dočasne pozastaviť testovanie. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste neprichádzali na testovanie. Akonáhle budeme mať informácie o obnovení testovania, Vás budeme informovať cez miestny rozhlas, sociálne siete a webovú stránku obce.
Za pochopenie Vám ďakujeme

celý text

ostatné | 1. 11. 2020 | Autor:
COVID 19 - CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE  1

POZOR ZMENA ČASOVÉHO HARMONOGRAMU /COVID 19 - CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE

Vážení obyvatelia,

vzhľadom na pripravované celoplošné testovanie obyvateľov na koronavírus v dňoch 31 októbra a 1. novembra 2020

od 7 hodiny ráno do 22 hodiny večer,

Vás týmto informujeme, že testovanie v našej obci bude prebiehať na jednom odbernom mieste a to v priestoroch miestneho kultúrneho domu. Vstup na testovanie bude zabezpečený cez veľkú bránu pri kultúrnom dome.
Na testovanie je potrebné mať u seba doklad totožnosti, pri neplnoletých zdravotnú kartičku. Dohliadať na testovanie a usmerňovať Vás budú príslušníci Policajného zboru, Armády SR a personál administratívy.

Touto cestou Vás chceme poprosiť o disciplínu počas testovania, hlavne mať rúško, a dodržiavať odstupy pri čakaní. Správajme sa zodpovedne.
Časové prerozdeľovanie príchodu obyvateľov na testovanie v našej obci
po zmene časového harmonogramu sa uskutoční podľa abecedného poradia podľa priezvisk nasledovne:
priezviská začínajúce písmenom A, B, C, Č, D v čase od 07.00 – 10.00 hod.
priezviská začínajúce písmenom E, F, G, H v čaše od 10.00 – 12.00 hod.
priezviská začínajúce písmenom CH, I ,J ,K v čase od 13.00 – 14.30 hod.
priezviská začínajúce písmenom L, M, N, O v čaše od 14.30 – 16.30 hod.
priezviská začínajúce písmenom P, R, S, Š v čase od 16.30 – 19.30 hod.
priezviská začínajúce písmenom T, Ť, U, V, Z, Ž v čase od 19.30 – 21.30 hod.

Za trpezlivosť počas testovania Vám vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor:
OPATRENIA SA SPRÍSNIA  1

OPATRENIA SA SPRÍSNIA

Nedeľa, 11. október 2020 20:02 celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor:
ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

LOKALITA VYDRANY-LÚKY

14.10.2020
15.10.2020
19.10.2020
21.10.2020 celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor:

Zmeny v cestovných poriadkoch platné od 01.09.2020

V priložených súboroch Vám Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a.s., zasiela cestovné poriadky platné od 01. 09. 2020 celý text

ostatné | 1. 9. 2020 | Autor:
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU


v územnom obvode okresu Dunajská Streda

dňom 31. 08. 2020 od 12:00 hod.


Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.
celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor:
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO  HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V DUNAJSKEJ STREDE 1

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V DUNAJSKEJ STREDE

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 31. 7. 2020 | Autor:
Priateľské stolnotenisové stretnutie 2

Priateľské stolnotenisové stretnutie

Miesto: Kultúrny dom
24.07.2020 / 18:00 hod. celý text

ostatné | 21. 7. 2020 | Autor:

Súťaž „Rozkvitnuté Vydrany“

Samospráva obce Vydrany vyhlasuje súťaž v okrášľovaní prostredia obce pod názvom „Rozkvitnuté Vydrany“. celý text

ostatné | 9. 7. 2020 | Autor:

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor:

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor:

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V DUNAJSKEJ STREDE oddelenie požiarnej prevencie

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 3. 7. 2020 | Autor:
Vážení Obyvatelia! 2

Vážení Obyvatelia!

Vzhľadom na vysokú hladinu spodnej vody a na postupné popraskanie telesa cesty vedľa vykopaných rýh, Vás týmto informujeme, že prístupová komunikácia na Zimnú stranu počnúc od zákruty pred domom so s.č. 161 z dôvodu sťažených terénnych podmienok odkanalizovania tejto stoky od 3. júla (od zajtrajška) až do ukončenia prác bude pod úplnou uzáverou. Ako obchádzku žiadame využívať poľné cesty smerom na časti obce: Tompotská a Tomodovská.
Opätovne žiadame obyvateľov Zimnej strany, predovšetkým obyvateľov rodinných domov so s.č. od 161 do 173, aby počas stavebných prác od 7:00 hod. do 16:00 hod. nenechali svoje motorové vozidlá na ulici resp. v zelenom páse.
Za Vašu trpezlivosť, porozumenie a spoluprácu počas výstavby Vám ďakujeme.
celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor:
Dni čistoty 1

Dni čistoty

Oznamujeme obyvateľom obce, že od 07.07.2020 (08:00) do 08.07.2020 (15:30) sa uskutoční zber nepotrebného a nadbytočného materiálu v našej obci. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa zber uskutoční netradičným spôsobom. Odpady nevykladajte pred domy, ale do kontajnerov umiestnených pri budove materskej školy a v parkovisku oproti nájomných bytov.
Prosíme obyvateľov, aby odpadový materiál uložili v stanovenom čase iba do kontajnerov. Uloženie mimo kontajnera je prísne zakázané!
Zbierame: v domácnosti sa nachádzajúci odpad / matrace, postele, kreslá, stoličky, textil/ objemný odpad atď.
Nezbierame: rastlinný, živočíšny odpad, komunálny odpad, stavebný odpad.
celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor:

AGRÁRNA KOMORA SLOVENSKA

Oznámenie celý text

ostatné | 29. 6. 2020 | Autor:
Západoslovenská distribučná, a.s. 1

Západoslovenská distribučná, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny

08.07.2020 celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor:
Západoslovenská distribučná, a.s. 1

Západoslovenská distribučná, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny

07.07.2020 celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor:
Západoslovenská distribučná, a.s. 1

Západoslovenská distribučná, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny

06.07.2020 celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor:
Západoslovenská distribučná, a.s. 1

Západoslovenská distribučná, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny

03.07.2020 celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor:
Západoslovenská distribučná, a.s. 1

Západoslovenská distribučná, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny

01.07.2020 celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor:
Vážení Obyvatelia! 1

Vážení Obyvatelia!

Vzhľadom na frekventovanosť cestnej premávky na Malej ulici, Vás informujeme, že časť Malej ulice, a to od rodinného domu so s.č. 259 smerom k Potravinám CBA z dôvodu zahájenia stavebných prác odkanalizovania tejto stoky v nasledujúcich dňoch až do ukončenia prác bude pod úplnou uzáverou. Obchádzka bude vyznačená dopravnými značkami.
Opätovne žiadame obyvateľov predmetnej ulice o preparkovanie svojich motorových vozidiel trvalo parkujúcich na miestnych komunikáciách resp. v zelenom páse.
Za Vašu trpezlivosť, porozumenie a spoluprácu počas výstavby ďakujeme.
celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda 1

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KONTROLY A ZABRÁNENIA ŠÍRENIA AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH POPULÁCII DIVIAČEJ ZVERI (NEKOMERČNÉ CHOVY - DROBNOCHOVY VRÁTANE CHOVOV S 1 OŠÍPANOU) celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor:
OR HaZZ  1

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Dunajská Streda dňom 26.05.2020 od 16:00 hod.

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor:
prvá
z 5
posledná