Navigácia

Obsah

Oznámenie

Typ: ostatné
Obecný úrad vo Vydranoch touto cestou upozorňuje obyvateľov, že za zdaňovacie obdobie na rok 2018 podávajú daňové priznanie ( alebo čiastkové priznanie) do 31.1.2018 tí daňovníci, ktorí počas roka 2017 ( od 2.1.2017 do 31.12.2017):
- nadobudli nehnuteľnosť, kúpili do osobného vlastníctva ( stali sa vlastníkmi pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne bude zmena k 1. januáru 2018 zapísaná v katastri nehnuteľností.
- predali nehnuteľnosť ( zaniklo im vlastníctvo k pozemku, stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru) a súčasne zmena bola k 1. januáru 2018 zapísaná v katastri nehnuteľností
- alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane.
Potrebné tlačivá k priznania dane sa nachádzajú u Mariky Kardosovej na obecnom úrade.
V prípade nepodania daňového priznania obec pristúpi k vyrubeniu pokuty.


Vytvorené: 4. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 1. 2018 09:30
Autor: