Navigácia

Obsah

Vážení obyvatelia!

Typ: ostatné
Vďaka zavedeniu separácie bioodpadu môžeme znížiť komunálny odpad, čo znamená znížiť náklady na zber a zvoz odpadu.
„ Spoločným úsilím dokážeme znížiť množstvo netriedeného komunálneho odpadu – pomôže tak životnému prostrediu okolo nás.„

Touto cestou vám oznamujeme, že záujemcovia si na obecnom úrade osobne môžu proti podpisu prevziať nádobu s objemom 240 litrov na účely zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Do uvedených nádob je možné ukladať kuchynský a klasický zelený odpad, a to:
a) šupy z čistenia zeleniny a ovocia,
a) kvety
b) kávové a čajové zvyšky,
b) tráva
c) vaječné škrupiny,
c) lístie
d) starý chlieb,
d)drevný odpad zo strihania, orezávania krovín a stromov
e) zvyšky jedla,
e) vypletá burina
f)škrupinka z orecha,
f) pozberové zvyšky z pestovania
g) vlasy,
g) zhnité ovocie a zelenina
h) chlpy,
h) piliny, hobliny, drevný popol,
i) papierové vrecko znečistené

• Harmonogram odvozu bio odpadu zabezpečuje obec Vydrany v súčinnosti s s.r.o. Hodus Komunal, prvýkrát 12.06.2018.
• Termíny vyprázdňovania uvedených nádob budú dostupné na webovej stránke obce Vydrany a v mesačníku Hodos a mi falunk – Vydrany, Naša dedina.
Kontaktná osoba: Alžbeta Budinszká, Mária Kardosová tf.č.: 5522125


Vytvorené: 1. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 1. 6. 2018 14:44
Autor: