Obsah

Výzva

Typ: ostatné
ZD na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením $ 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do — 31.01.2022

Akv uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov
vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.
 

Výzva.pdf


Príloha

Vytvorené: 16. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 16. 11. 2021 9:58
Autor: