Navigácia

Obsah

Hodus komunal s.r.o.

2023

Dodatok č. 2 k Zmluve splátkovom úvere číslo 3005/18/030 Stiahnuté: 156x | 12.01.2023

2022

Dodatok č. 3 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 31.03.2015 Stiahnuté: 152x | 26.05.2022

2021

Zmluva o poskytnutí služieb č. 2021/06/01/ZPS - HODUS KOMUNAL - RETURNMARKET Stiahnuté: 255x | 06.07.2021

2020

Zmluva o dielo Stiahnuté: 393x | 06.02.2020

2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ev. č.12768/2019/OI Stiahnuté: 317x | 18.12.2019

Objednávka 4/2019 Stiahnuté: 296x | 09.07.2019

Zmluva o dielo "Vydrany odkanalizovanie BD - 1. etapa kanalizačného výtlačného potrubia" Stiahnuté: 343x | 03.07.2019

Výzva na prekladanie cenových ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) Stiahnuté: 402x | 03.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozp. Obce Vydrany v roku 2019 Stiahnuté: 358x | 02.05.2019

Zmluva o postúpení práv a povinností zo stavebného povolenia č.001/2019/ZPPP Stiahnuté: 517x | 29.04.2019

2018

Nájomná zmluva č.01/2018 Stiahnuté: 596x | 05.11.2018

Faktúra 20180041 Stiahnuté: 499x | 27.09.2018

Faktúra č.2018049 Stiahnuté: 502x | 19.09.2018

Faktúra č. 218008 Stiahnuté: 438x | 13.09.2018

Faktúra č. 18001 Stiahnuté: 431x | 13.09.2018

Objednávka č. 21/2018 Stiahnuté: 465x | 13.09.2018

Faktúra č. 1800000080 Stiahnuté: 456x | 11.09.2018

Faktúra č. 180100127 Stiahnuté: 471x | 06.09.2018

Faktúra č. 180100126 Stiahnuté: 477x | 06.09.2018

Faktúra č.20180804 Stiahnuté: 456x | 06.09.2018

Stránka