Obsah

Hodus komunal s.r.o.

2018

Ochrana osobných údajov /GDPR Stiahnuté: 417x | 31.07.2018

Faktúra č. 2018021 Stiahnuté: 417x | 31.07.2018

Objednávka č.4/2018 Stiahnuté: 386x | 30.07.2018

Faktúra č.180100084 Stiahnuté: 467x | 19.07.2018

Objednávka č.7/2018 Stiahnuté: 422x | 17.07.2018

Faktúra č. 20/2018 - Sz & W elektro s.r.o. Stiahnuté: 480x | 11.07.2018

Rozhodcovská zmluva - OTP Banka Slovensko, a.s. - HODUS KOMUNAL s.r.o. - Obec Vydrany Stiahnuté: 463x | 10.07.2018

Faktúra 2018/06/21 /AKCEPTA s.r.o./ Stiahnuté: 409x | 10.07.2018

Faktúra č. 1292018 / Notársky úrad Komárno / Stiahnuté: 482x | 10.07.2018

Objednávka č.6/2018 Stiahnuté: 415x | 10.07.2018

Zmluva o pristúpení k záväzku č. 3005/18/030-ZZ-03 Stiahnuté: 507x | 10.07.2018

Zmluva o splátkovom úvere č.3005/18/030 Stiahnuté: 487x | 10.07.2018

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č.3005/18/030-ZZ-02 Stiahnuté: 759x | 10.07.2018

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy zriadení záložného práva č. 3005/18/030-ZZ-01 Stiahnuté: 570x | 10.07.2018

Faktúra 218004 - AutoRent D.S., s.r.o. Stiahnuté: 439x | 09.07.2018

Faktúra- FA201805001 - ateliér-m spol. s r.o. Stiahnuté: 485x | 09.07.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. 002/2018 Stiahnuté: 507x | 29.06.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrany v roku 2018 Stiahnuté: 466x | 27.06.2018

Objednávka č. 5/2018 Stiahnuté: 500x | 27.06.2018

RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. - Faktúra FV2018080, Krycí list rozpočtu, Prehľad rozp. nákladov Stiahnuté: 537x | 25.06.2018

Stránka