Navigácia

Obsah

Rok 2013-2011

Zmluvy

Zmluva o dielo JOSTAV s.r.o. NBD B 11 bj. Stiahnuté: 219x | 19.04.2012

Zmluva o dielo JOSTAV s.r.o. NBD C 6 bj. Stiahnuté: 218x | 24.04.2012

Zmluva o dielo PZ Construct s.r.o. Stiahnuté: 265x | 21.02.2012

Zmluva o dielo PZ Construct s.r.o. A 9 bj. Stiahnuté: 253x | 16.02.2012

Zmluva o dielo PZ Construct s.r.o. B 19 bj. Stiahnuté: 240x | 16.02.2012

Zmluva o dielo PZ Construct s.r.o. C 9 bj. Stiahnuté: 220x | 16.02.2012

Zmluva o dielo č.15112012 Ing. Alexander Rácz Stiahnuté: 228x | 17.01.2013

Zmluva o dielo č.66700327 ENVIGEOS Nitra, s.r.o. Stiahnuté: 370x | 05.08.2013

Zmluva o nájme AMEN s.r.o. Stiahnuté: 245x | 29.11.2011

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1 36/2013/RJC Stiahnuté: 300x | 21.10.2013

Zmluva o posk. služieb Michal Rácz Stiahnuté: 253x | 08.04.2011

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov Stiahnuté: 235x | 07.09.2011

Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru Stiahnuté: 245x | 19.09.2011

Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru č. 201/465/2012 Stiahnuté: 381x | 20.07.2012

Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru č. 201/467/2012 Stiahnuté: 296x | 20.07.2012

Zmluva o prenájme nebytových priestorov EKOSTAV Stiahnuté: 229x | 24.01.2012

Zmluva o prenájme verejného priestranstva EKOSTAV Stiahnuté: 220x | 24.01.2012

Zmluva o prevode nehnuteľností JUDr. Szabolcs Hodosy Stiahnuté: 395x | 12.12.2012

Zmluva o pripoj. odberného elektr. zariadenia žiadateľa do distr. sústavy Stiahnuté: 264x | 27.11.2012

Zmluva o splátkovom úvere OTP Banka Slovensko,a.s. Stiahnuté: 348x | 24.06.2013

Stránka