Navigácia

Obsah

Rok 2014

Zmluvy

Záložná zmluva č.0090PRB/2014/Z Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR Stiahnuté: 239x | 08.09.2014

Záložná zmluva č.0091PRB/2012/Z Min.dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR Stiahnuté: 223x | 05.08.2014

Záložná zmluva č.200/682/2014 ŠFRB Stiahnuté: 228x | 08.12.2014

Záložná zmluva č.201/465/2012 ŠFRB Stiahnuté: 539x | 18.08.2014

Záložná zmluva č.201/467/2012 ŠFRB Stiahnuté: 265x | 18.08.2014

Záložná zmluva č.201/602/2011 ŠFRB Stiahnuté: 246x | 28.01.2014

Zámenná zmluva Ing. Csiba, JUDr. Hodosy Stiahnuté: 309x | 19.02.2014

Zámenná zmluva Jozef PódaMarta Pódaová, JUDr. Szabolcs Hodosy Stiahnuté: 401x | 16.12.2014

Zámenná zmluva JUDr. Szabolcs Hodosy Stiahnuté: 280x | 19.02.2014

Zámenná zmluva Pavol Hodosi, Jolana Kovácsová Stiahnuté: 284x | 02.12.2014

Zmluva č.0011PRB/2014 Min. dopravy, výstaby a reg. rozvoja SR Stiahnuté: 247x | 08.07.2014

Zmluva č.1/2014 Združenie podnikateľov Gulázsi Stiahnuté: 236x | 01.07.2014

Zmluva o dielo Regionálna rozvojová agentúra ISTER Stiahnuté: 234x | 21.01.2015

Zmluva o nadstavbe kultúrneho domu GASMOUNT, s.r.o. Stiahnuté: 274x | 20.02.2014

Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku MPSVaR Stiahnuté: 235x | 30.05.2014

Zmluva o poskytovaní služiebv odpad. hospodárstve PURA, spol. s r.o. Stiahnuté: 268x | 01.07.2014

Zmluva o spoluprácu č. 174/2014IZ4.O/V Implementačná agent. pre Operačný progr. Zamestnanosť a sociálna inklúzia Stiahnuté: 235x | 04.09.2014

Zmluva o úvere č.200/682/2014 ŠFRB Stiahnuté: 260x | 08.07.2014

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy INTERFAN, spol. s r.o. Stiahnuté: 246x | 19.12.2014

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy INTERFAN, spol. s r.o. BD 5x4 bj Stiahnuté: 218x | 29.09.2014

Stránka