Navigácia

Obsah

Rok 2014

Zmluvy

Dodatok č. DOD/012014/174/2014IZ4.0/V Stiahnuté: 388x | 03.11.2014

Dodatok č.1 H&N investment, s.r.o. Stiahnuté: 351x | 10.11.2014

Dodatok č.1 INTERFAN, spol. s r.o. Stiahnuté: 363x | 14.11.2014

Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu SPP Stiahnuté: 353x | 21.02.2014

Dodatok č.2 H&N investment, s.r.o. Stiahnuté: 341x | 06.03.2014

Dodatok č.3 H&N investment, s.r.o. Stiahnuté: 330x | 06.03.2014

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.2299642014 Stiahnuté: 493x | 06.11.2014

Dohoda o zrušení a vzájomnom vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnej veci JUDr. Szabolcs Hodosy Stiahnuté: 456x | 12.09.2014

Kúpna zmluva Czucz János Stiahnuté: 337x | 07.03.2014

Kúpna zmluva GASMOUNT, s.r.o. Stiahnuté: 431x | 14.02.2014

Kúpna zmluva GASMOUNT, s.r.o. Stiahnuté: 337x | 07.11.2014

Kúpna zmluva H&N investment, s.r.o. Stiahnuté: 383x | 28.01.2014

Kúpna zmluva H&N investment, s.r.o. Stiahnuté: 483x | 12.09.2014

Kúpna zmluva Ing. Andrej BorárosDarina Borárosová Stiahnuté: 363x | 09.01.2014

Kúpna zmluva JOSTAV, s.r.o. Stiahnuté: 516x | 30.05.2014

Kúpna zmluva Ladislav Hodosy Stiahnuté: 394x | 07.03.2014

Kúpna zmluva Nagyová Katarína, Kázmér Vincent, Kázmér František Stiahnuté: 350x | 03.02.2014

Kúpna zmluva Péter Hodossy Stiahnuté: 390x | 31.03.2014

Kúpna zmluva Torma Istvánné Zsuzsanna Stiahnuté: 404x | 03.03.2014

Úverová zmluva č.2299642014 Stiahnuté: 360x | 06.11.2014

Stránka