Navigácia

Obsah

Rok 2014

Zmluvy

Dodatok č. DOD/012014/174/2014IZ4.0/V Stiahnuté: 394x | 03.11.2014

Dodatok č.1 H&N investment, s.r.o. Stiahnuté: 356x | 10.11.2014

Dodatok č.1 INTERFAN, spol. s r.o. Stiahnuté: 367x | 14.11.2014

Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu SPP Stiahnuté: 359x | 21.02.2014

Dodatok č.2 H&N investment, s.r.o. Stiahnuté: 345x | 06.03.2014

Dodatok č.3 H&N investment, s.r.o. Stiahnuté: 334x | 06.03.2014

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.2299642014 Stiahnuté: 497x | 06.11.2014

Dohoda o zrušení a vzájomnom vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnej veci JUDr. Szabolcs Hodosy Stiahnuté: 460x | 12.09.2014

Kúpna zmluva Czucz János Stiahnuté: 340x | 07.03.2014

Kúpna zmluva GASMOUNT, s.r.o. Stiahnuté: 441x | 14.02.2014

Kúpna zmluva GASMOUNT, s.r.o. Stiahnuté: 346x | 07.11.2014

Kúpna zmluva H&N investment, s.r.o. Stiahnuté: 386x | 28.01.2014

Kúpna zmluva H&N investment, s.r.o. Stiahnuté: 488x | 12.09.2014

Kúpna zmluva Ing. Andrej BorárosDarina Borárosová Stiahnuté: 366x | 09.01.2014

Kúpna zmluva JOSTAV, s.r.o. Stiahnuté: 519x | 30.05.2014

Kúpna zmluva Ladislav Hodosy Stiahnuté: 398x | 07.03.2014

Kúpna zmluva Nagyová Katarína, Kázmér Vincent, Kázmér František Stiahnuté: 353x | 03.02.2014

Kúpna zmluva Péter Hodossy Stiahnuté: 394x | 31.03.2014

Kúpna zmluva Torma Istvánné Zsuzsanna Stiahnuté: 408x | 03.03.2014

Úverová zmluva č.2299642014 Stiahnuté: 367x | 06.11.2014

Stránka