Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

2020

VZN Obce Vydrany č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území Obce Vydrany Stiahnuté: 17x | 21.04.2020

2018

Dodatok č.6 k VZN č.5/2012 Stiahnuté: 283x | 19.04.2018

2017

č.01/2017 Stiahnuté: 534x | 05.06.2017

č.02/2017 Stiahnuté: 369x | 28.07.2017

Dodatok č.1 k VZN č.3/2016 Stiahnuté: 280x | 03.03.2017

2016

č.01/2016 Stiahnuté: 272x | 23.02.2017

č.02/2016 Stiahnuté: 417x | 23.02.2017

č.03/2016 Stiahnuté: 284x | 23.02.2017

Dodatok č.1 - VZN č.01/2013 Stiahnuté: 365x | 23.02.2017

Smernica č.1/2016 Stiahnuté: 267x | 08.07.2016

Smernica č.2/2016 Stiahnuté: 269x | 03.03.2017

2015

č. 1/2015 Stiahnuté: 393x | 13.03.2015

č. 2/2015 Stiahnuté: 346x | 13.03.2015

č. 3/2015 Stiahnuté: 274x | 17.03.2015

č. 4/2015 Stiahnuté: 340x | 29.10.2015

č. 5/2015 Stiahnuté: 341x | 19.11.2015

Dodatok č.1 k VZN č.4/2015 Stiahnuté: 264x | 30.12.2015

2014

č. 1/2014 Stiahnuté: 262x | 02.04.2014

č. 2/2014 Stiahnuté: 321x | 20.06.2014

č. 3/2014 Stiahnuté: 260x | 03.07.2014

Stránka