Obsah

Rok 2013-2011

Zmluvy

č.13/165/1222500028ZoS /ZBZ_VB Stiahnuté: 510x | 03.06.2013

č.13/166/1222500028ZoS/ZBZ_VB Stiahnuté: 532x | 03.06.2013

č.13/167/1222500028ZoS/ZBZ_VB Stiahnuté: 441x | 03.06.2013

Dexia Preberací protokol pre eBanka Stiahnuté: 430x | 09.05.2011

Dexia Zmluva o odovzdaní údajov plat. styku eBanka Stiahnuté: 418x | 09.05.2011

Dodatok č. 5 K H Invest s.r.o. Stiahnuté: 529x | 23.05.2012

Dodatok č.1 JOSTAV s.r.o. Stiahnuté: 455x | 21.05.2012

Dodatok č.1 Jostav s.r.o. NBD A Stiahnuté: 441x | 21.02.2012

Dodatok č.1 Jostav s.r.o. NBD C Stiahnuté: 417x | 21.02.2012

Dodatok č.1 PROVYS Stiahnuté: 401x | 08.04.2011

Dodatok č.1 RD č.276 parc.č.73 Stiahnuté: 472x | 24.10.2011

Dodatok č.1 K a H Invest Stiahnuté: 410x | 21.02.2012

Dodatok č.1 k zmluve č.201/602/2012 Stiahnuté: 494x | 10.09.2012

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 28.10.2009 ÚPn s.r.o. Stiahnuté: 476x | 04.01.2013

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve František Szabó Stiahnuté: 408x | 03.10.2012

Dodatok č.2 Jostav s.r.o. NBD A Stiahnuté: 436x | 28.02.2012

Dodatok č.2 Jostav s.r.o. NBD C Stiahnuté: 398x | 28.02.2012

Dodatok č.2 K a H Invest Stiahnuté: 425x | 21.02.2012

Dodatok č.2 k zmluve č.0258PBR2011 Stiahnuté: 410x | 27.11.2012

Dodatok č.3 JOSTAV, s.r.o. NBD A9 bj. Stiahnuté: 399x | 17.10.2013

Stránka