Obsah

Rok 2013-2011

Zmluvy

Kúpna zmluva Saurio s.r.o. Stiahnuté: 178x | 28.11.2011

Kúpna zmluva Tibor Kovács Stiahnuté: 203x | 19.09.2013

Kúpna zmluva Zoltán Varga Stiahnuté: 193x | 22.05.2013

Kúpna zmluva ZSE Distribúcia a.s. Stiahnuté: 167x | 29.11.2011

Kúpna zmluva č.13/92/1222500028ZoS/KZ_P_TS Stiahnuté: 220x | 03.05.2013

Kúpna zmluva Tibor Kovács Stiahnuté: 181x | 15.10.2013

Mandátna zmluva JUDr. Marian Zányi Stiahnuté: 177x | 16.05.2012

MDVaRR SR Dodatok č.1 k zmluve č.0258PRB2011 Stiahnuté: 256x | 19.07.2012

MDVaRR SR Zmluva č.0090PRB/2012 BD 9 b.j. C Stiahnuté: 309x | 03.07.2012

MDVaRR SR Zmluva č.0091PRB/2012 BD 9 b.j. A Stiahnuté: 171x | 03.07.2012

Nájomná zmluva na poz. v k.ú. Vydrany, parc. č.602/62 Stiahnuté: 201x | 02.12.2011

OTP Všeobecné úverové podmienky Stiahnuté: 185x | 07.04.2011

OTP Zmluva o vystavení platobnej bankovej záruky Stiahnuté: 205x | 07.04.2011

OTP Banka Záručná listina Stiahnuté: 155x | 21.09.2011

OTP Banka Slovensko, a.s. Dodatok č.1 Stiahnuté: 163x | 15.07.2011

OTP Banka Slovensko, a.s. Zmluva o OTP PREMIUM KONTE Stiahnuté: 190x | 03.04.2012

OTP Banka Slovensko, a.s. Zmluva o splátkovom úvere Stiahnuté: 196x | 04.04.2012

Plnomocenstvo JUDr. Eva Mészárosová Stiahnuté: 328x | 27.06.2011

PURA spol.s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hosp. Stiahnuté: 175x | 04.04.2012

Rozhodnutie o zmene projektu č.080/4.5/2011 Stiahnuté: 173x | 18.11.2011

Stránka