Navigácia

Obsah

Tlačivá

Pre jednoduchšiu orientáciu najprv vyberte kategóriu, zobrazia sa tlačivá podľa tematiky

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte Stiahnuté: 103x

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte na návrh vlastníka Stiahnuté: 111x

Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte Stiahnuté: 105x

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 147x

Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva Stiahnuté: 83x

Prehlásenie dozora - Búracie povolenie Stiahnuté: 125x

Prehlásenie stavebného dozora - Stavebné povolenie Stiahnuté: 110x

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 93x

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 144x

Súhlas so spracovaním osobných údajov Stiahnuté: 108x

Zákonný zástupca - Fyzická osoba - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát DOC Stiahnuté: 50x

Zákonný zástupca - Fyzická osoba - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát PDF Stiahnuté: 79x

Zákonný zastupca - Otec, matka - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát DOC Stiahnuté: 319x

Zákonný zastupca - Otec, matka - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát PDF Stiahnuté: 36x

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce VYDRANY na rok 2021 Stiahnuté: 78x

Žiadosť vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 124x

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 140x

Žiadost o kolaudáciu stavby Stiahnuté: 134x

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 85x

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 116x

Stránka