Navigácia

Obsah

Tlačivá

Pre jednoduchšiu orientáciu najprv vyberte kategóriu, zobrazia sa tlačivá podľa tematiky

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 157x

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte Stiahnuté: 251x

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte na návrh vlastníka Stiahnuté: 277x

Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte Stiahnuté: 267x

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 488x

Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva Stiahnuté: 236x

Poučenie o pripojení kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 173x

Prehlásenie dozora - Búracie povolenie Stiahnuté: 265x

Prehlásenie stavebného dozora - Stavebné povolenie Stiahnuté: 269x

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 254x

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 334x

Súhlas so spracovaním osobných údajov Stiahnuté: 262x

Súhlas spoluvlastníkov Stiahnuté: 149x

Súhlas vlastníka Stiahnuté: 22x

Zákonný zástupca - Fyzická osoba - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát DOC Stiahnuté: 199x

Zákonný zástupca - Fyzická osoba - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát PDF Stiahnuté: 250x

Zákonný zastupca - Otec, matka - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát DOC Stiahnuté: 1,891x

Zákonný zastupca - Otec, matka - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát PDF Stiahnuté: 204x

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce VYDRANY na rok 2021 Stiahnuté: 250x

Žiadosť vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 285x

Stránka