Navigácia

Obsah

Tlačivá

Pre jednoduchšiu orientáciu najprv vyberte kategóriu, zobrazia sa tlačivá podľa tematiky

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 114x

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte Stiahnuté: 217x

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte na návrh vlastníka Stiahnuté: 242x

Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte Stiahnuté: 230x

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 420x

Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva Stiahnuté: 199x

Poučenie o pripojení kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 128x

Prehlásenie dozora - Búracie povolenie Stiahnuté: 230x

Prehlásenie stavebného dozora - Stavebné povolenie Stiahnuté: 235x

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 214x

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 293x

Súhlas so spracovaním osobných údajov Stiahnuté: 232x

Súhlas spoluvlastníkov Stiahnuté: 111x

Zákonný zástupca - Fyzická osoba - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát DOC Stiahnuté: 169x

Zákonný zástupca - Fyzická osoba - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát PDF Stiahnuté: 220x

Zákonný zastupca - Otec, matka - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát DOC Stiahnuté: 1,756x

Zákonný zastupca - Otec, matka - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát PDF Stiahnuté: 160x

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce VYDRANY na rok 2021 Stiahnuté: 214x

Žiadosť vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 252x

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 308x

Stránka