Navigácia

Obsah

Tlačivá

Pre jednoduchšiu orientáciu najprv vyberte kategóriu, zobrazia sa tlačivá podľa tematiky

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 18x

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte Stiahnuté: 125x

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte na návrh vlastníka Stiahnuté: 140x

Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte Stiahnuté: 129x

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 206x

Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva Stiahnuté: 104x

Poučenie o pripojení kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 25x

Prehlásenie dozora - Búracie povolenie Stiahnuté: 145x

Prehlásenie stavebného dozora - Stavebné povolenie Stiahnuté: 135x

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 115x

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 171x

Súhlas so spracovaním osobných údajov Stiahnuté: 132x

Súhlas spoluvlastníkov Stiahnuté: 17x

Zákonný zástupca - Fyzická osoba - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát DOC Stiahnuté: 82x

Zákonný zástupca - Fyzická osoba - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát PDF Stiahnuté: 108x

Zákonný zastupca - Otec, matka - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát DOC Stiahnuté: 550x

Zákonný zastupca - Otec, matka - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát PDF Stiahnuté: 64x

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce VYDRANY na rok 2021 Stiahnuté: 99x

Žiadosť vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 149x

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 181x

Stránka