Navigácia

Obsah

Tlačivá

Pre jednoduchšiu orientáciu najprv vyberte kategóriu, zobrazia sa tlačivá podľa tematiky

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 40x

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte Stiahnuté: 144x

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte na návrh vlastníka Stiahnuté: 160x

Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte Stiahnuté: 153x

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 255x

Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva Stiahnuté: 123x

Poučenie o pripojení kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 54x

Prehlásenie dozora - Búracie povolenie Stiahnuté: 161x

Prehlásenie stavebného dozora - Stavebné povolenie Stiahnuté: 159x

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 136x

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 203x

Súhlas so spracovaním osobných údajov Stiahnuté: 155x

Súhlas spoluvlastníkov Stiahnuté: 36x

Zákonný zástupca - Fyzická osoba - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát DOC Stiahnuté: 100x

Zákonný zástupca - Fyzická osoba - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát PDF Stiahnuté: 133x

Zákonný zastupca - Otec, matka - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát DOC Stiahnuté: 913x

Zákonný zastupca - Otec, matka - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát PDF Stiahnuté: 88x

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce VYDRANY na rok 2021 Stiahnuté: 121x

Žiadosť vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 173x

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 213x

Stránka