Navigácia

Obsah

Tlačivá

Pre jednoduchšiu orientáciu najprv vyberte kategóriu, zobrazia sa tlačivá podľa tematiky

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 60x

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte Stiahnuté: 162x

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte na návrh vlastníka Stiahnuté: 180x

Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte Stiahnuté: 173x

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 303x

Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva Stiahnuté: 141x

Poučenie o pripojení kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 76x

Prehlásenie dozora - Búracie povolenie Stiahnuté: 177x

Prehlásenie stavebného dozora - Stavebné povolenie Stiahnuté: 180x

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 155x

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 231x

Súhlas so spracovaním osobných údajov Stiahnuté: 176x

Súhlas spoluvlastníkov Stiahnuté: 54x

Zákonný zástupca - Fyzická osoba - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát DOC Stiahnuté: 116x

Zákonný zástupca - Fyzická osoba - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát PDF Stiahnuté: 152x

Zákonný zastupca - Otec, matka - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát DOC Stiahnuté: 1,336x

Zákonný zastupca - Otec, matka - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát PDF Stiahnuté: 105x

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce VYDRANY na rok 2021 Stiahnuté: 141x

Žiadosť vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 196x

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 239x

Stránka