Navigácia

Obsah

Tlačivá

Pre jednoduchšiu orientáciu najprv vyberte kategóriu, zobrazia sa tlačivá podľa tematiky

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 78x

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte Stiahnuté: 183x

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte na návrh vlastníka Stiahnuté: 202x

Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte Stiahnuté: 193x

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 338x

Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva Stiahnuté: 161x

Poučenie o pripojení kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu Stiahnuté: 95x

Prehlásenie dozora - Búracie povolenie Stiahnuté: 194x

Prehlásenie stavebného dozora - Stavebné povolenie Stiahnuté: 197x

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 175x

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 252x

Súhlas so spracovaním osobných údajov Stiahnuté: 195x

Súhlas spoluvlastníkov Stiahnuté: 73x

Zákonný zástupca - Fyzická osoba - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát DOC Stiahnuté: 134x

Zákonný zástupca - Fyzická osoba - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát PDF Stiahnuté: 176x

Zákonný zastupca - Otec, matka - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát DOC Stiahnuté: 1,435x

Zákonný zastupca - Otec, matka - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti - formát PDF Stiahnuté: 123x

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce VYDRANY na rok 2021 Stiahnuté: 167x

Žiadosť vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 214x

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Stiahnuté: 261x

Stránka