Navigácia

Obsah

Podvody. Ako sa im brániť????

Typ: ostatné
Podvody. Ako sa im brániť????

Polícia upozorňuje občanov, že v našom okrese boli zaznamenané prípady, kedy neznámi páchatelia uviedli do omylu seniorov, ktorí tým prišli o celoživotné úspory. Preto Vám ponúkame niekoľko užitočných rád, ako sa nestať obeťou podvodníkov.

Cudzia osoba Vám zavolá na pevnú linku alebo mobil,  predstaví sa ako Váš príbuzný (napr. syn,  vnuk, dcéra, brat) a žiada o finančnú pomoc, pričom Vám oznámi, že pre peniaze nemôže prísť  osobne a poprosí Vás, aby ste peniaze odovzdali osobe, ktorú k Vám pošle.   

- V takomto prípade čo najskôr si overte, či naozaj volal Váš príbuzný, ak nevolal, kontaktujte ihneď políciu na čísle 158 alebo miestny obecný úrad.

- Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani keď Vám tvrdí, že ju poslal Váš príbuzný, môže totiž ísť o podvodníka.

Boli zaznamenané aj prípady, kedy seniorov páchatelia uviedli do omylu ako falošní zamestnanci plynární, elektrární a vodárni.

-  Nikdy nevpúšťajte takéto osoby do svojho obydlia, pokiaľ si nie ste istí, že ide o skutočných zamestnancov spoločností. Snažte sa overiť túto skutočnosť u ich zamestnávateľa – termín vykonania odpočtu môžete preveriť aj na obecnom úrade.

- Majte na pamäti, že pracovníci uvedených spoločností preplatky alebo nedoplatky nikdy neinkasujú v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov.         

-  Ak máte podozrenie, že môže ísť o podvodníkov, kontaktujte políciu na čísle 158 alebo miestny obecný úrad.

Naposledy bol zaznamenaný aj taký prípad, keď páchateľ pod zámienkou, že doniesol naspäť vnukovi obete vypožičané peniaze a to 50,-€, poprosil obeť, aby mu rozmenila bankovku vyššej nominálnej hodnoty a tak zistil, že kde má v dome ukryté úspory.

  • Preto nikdy nerozmieňajte peniaze cudzím osobám. Nedôverujte neznámym osobám a nedávajte im peniaze ani neukazujte kde ich máte odložené, nech už tieto osoby uvádzajú akékoľvek dôvody.

Ak sa už stanete obeťou takejto trestnej činnosti, je dôležité, aby ste si zapamätali výzor páchateľa, jeho spoločníkov, zapísali si evidenčné číslo motorového vozidla, na ktorom sa pohybovali. Práve tieto informácie môžu pomôcť polícii pri rýchlej identifikácii páchateľa.


A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy az elmúlt időszakban több olyan esetet tart nyilván, amikor ismeretlen elkövetők idős személyt károsítottak meg, azok hiszékenységét kihasználva.

Tanácsaink, hogy ne váljanak csalás áldozatává:

 

Idegen személy felhívja Önt, aki a rokonának ( unoka, tesvér) adja ki magát, miközben pénzügyi segítséget kér, de elfoglaltságra hivatkozva más személyt küld a pénzért:

 

  • Ilyen esetben ellenőrizze, tényleg az adott személy kért-e segítséget, ha nem, értesítse a rendőrséget a 158- as telefonszámon, vagy a helyi községi hivatalt.

  • Soha ne adjon át pénzt olyan személynek, akit nem ismer.

 

Előfordultak olyan esetek is, amikor a csalók gáz, víz, vagy áramszolgáltató dolgozóinak adták ki magukat.

  • Soha ne engedjen be házaló árusokat, gáz, víz vagy áramszolgáltató és más hivatalos személynek álcázott embereket, bármennyire erőszakosak is, amíg meg nem bizonyosodnak, hogy tényleg a szolgáltató munkatársai. Az ügyfelek telefonon keresztül is ellenőrizhetik a szolgáltatók munkatársainak hitelességét.

  • Gáz, víz, vagy áramszolgáltató óraállás leírásának időpontját ellenőrizni tudja a helyi községi hivatalban is.

  • Gáz, víz, vagy áramszolgáltató díjbeszedőket nem alkalmaz, pénzt személyesen nem hoznak, és nem is kérnek. Az áramdíjszámla, vízdíjszámla és gázszámla összegét kizárólag banki átutalással, vagy postai úton, csekkel lehet kiegyenlíteni.

  • Ha gyanú merül fel Önben, hogy csalóról van szó, értesítse a rendőrséget a 158-as telefonszámon, vagy a helyi községi hivatalt.

A legutolsó regisztrált esetben az elkövető arra kérte az áldozatát, hogy váltson fel neki egy nagyobb címletű bankjegyet, hogy vissza tudja adni az áldozat unokájától kölcsönkért pénzt (50,- €).  Így lehetősége volt kilesni, hogy az áldozat hol tartja a megtakarított pénzét és egy óvatlan pillanatban eltulajdonította.

  • Soha ne vátson fel pénzt idegen személyeknek! Ne higyjen idegen személyeknek, ne adjon nekik pénzt, ne mutassa meg nekik, hol tartja a megtakarított pénzét.

Ha mégis hasonló bűncselekmény áldozatává válik, nagyon fontos, hogy próbálja megjegyezni az elkövetők kinézetét, jellemvonásait, az autó rendszámát, amellyel közlekedtek. Ezek az információk nagyban hozzájárulnak az elkövetők kilétének kiderítíséhez és a bűncselekmény felderítéséhez.  


Vytvorené: 14. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 14. 8. 2017 13:50
Autor: