Obsah

UPOZORNENIE

Typ: ostatné
UPOZORNENIE na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Od 26.04.2019 od 15.00 hod. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na celé územie okresu Dunajská Streda a obzvlášť na lesných pozemkoch s okamžitou platnosťou podľa § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. V tomto čase je zakázané spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve.

Zároveň informujeme obyvateľov obce o celoročnom zákaze vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov.
Toto vyhlásenie je platné až do odvolania.
Za porušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Vydrany č. 1/2007 o verejnom poriadku je možné uložiť pokutu.


Vytvorené: 26. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 26. 4. 2019 15:41
Autor: