Navigácia

Obsah

Vážení Obyvatelia!

Typ: ostatné
Vážení Obyvatelia! 1Informujeme Vás, že 27. apríla boli zahájené stavebné práce na stavbe „Kanalizácia Obce Vydrany“ s nasledovným harmonogramom prác:
Na území obce od 27. apríla 2020 sú výstavbou dotknuté nasledujúce úseky ulíc:
• na obidvoch stranách Družstevnej ulice od bytového domu so s.č. 48 až po s.č. 53
• Cintorínska ulica od s.č. 54 až po s.č. 59
• na obidvoch stranách Cintorínskej ulice od s.č. 64 až po s.č. 66
• trasa pred cintorínom smerom na priemyselnú časť obce
• na obidvoch stranách Malej ulice od s.č. 245 až po s.č. 258
• na obidvoch stranách Nového radu od s.č. 102 až po s.č. 118
Ďalšie ulice dotknuté výstavbou:
• Zimná strana od s.č. 161 až po s.č. 173
• Zimná strana od s.č. 174 až po s.č. 197 na obidvoch stranách ulice
Touto cestou žiadame obyvateľov predmetných ulíc o preparkovanie svojich motorových vozidiel trvalo parkujúcich na miestnych komunikáciách resp. v zelenom páse stavbou dotknutých úsekov.
Vzhľadom k tomu, že počas výstavby budú dopravné obmedzenia a taktiež treba rátať so zvýšenou hlučnosťou, preto Vám vopred ďakujeme za Vašu trpezlivosť, porozumenie a spoluprácu počas výstavby.


Vytvorené: 29. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 29. 4. 2020 15:13
Autor: