Navigácia

Obsah

Mgr. Zuzana Poláková

riaditeľka


Úloha v org. štruktúre

Základná škola s materskou školou - Riaditeľka školy
Vydrany 613, Vydrany