Navigácia

Obsah

Vážení obyvatelia!

Typ: ostatné
Samoodpočet Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) si Vás touto cestou dovoľuje informovať, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) rozhodol sa ustanoviť cenovú reguláciu výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia %

% odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve tak, že na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia schválil maximálnu cenu nasledovne:

ZsVs Nové ceny (100 kB)

Samoodpočet


Príloha

Vytvorené: 19. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 19. 1. 2023 9:50
Autor: Správca2 Webu2