Navigácia

Obsah

VÝZVA NA ZAPLATENIE NEDOPLATKOV

Typ: ostatné
EUR Obec Vydrany ako správca dane vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov a užívateľov pozemkov a stavieb v katastri obce Vydrany, ktorí voči obci nemajú uhradené dane a poplatky za odvoz odpadu za rok 2022 a predchádzajúce roky, aby svoje záväzky uhradili v hotovosti v úradných hodinách %

% na obecnom úrade alebo bankovým prevodom na účet obce.

Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, ak do 15.12.2022 neuhradia nedoplatky, obec svoj nárok uplatní v exekučnom konaní. 

Číslo bankového účtu
SK93 0200 0000 0009 2272 2122

 
 

 

 


Vytvorené: 8. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 8. 12. 2022 11:39
Autor: Správca2 Webu2