Navigácia

Obsah

Základná škola s vyuč. jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola Hodos
Vydrany 613


Základná škola s materskou školou


 
názov školy: Základná škola s vyuč. jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola Hodos
kontakt: zssvjm@vydrany.sk
mobil: +421 910 720 467
adresa: ZŠ s VJM Vydrany 613, 930 16