Navigácia

Obsah

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023
 
 • Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 30. septembra 2023, v sobotu ráno od 7:00 do 22:00 hodiny  sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V obci Vydrany budú 2 volebné okrsky podľa trvalého pobytu. Okrsok č. 1 bude v Kultúrnom dome Vydrany a okrsok č. 2 bude v budove Základnej školy vo Vydranoch.

  Upozorňujeme voličov, aby si na voľby priniesli so sebou občiansky preukaz!
  Tí občania, ktorí zo zdravotných dôvodov sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o prenosnú urnu, a to do 29. septembra 2023, v piatok do 12:00 hodiny na obecnom úrade alebo
  telefonicky na čísle 031/552 21 25 prípadne v deň volieb u okrskovej volebnej komisie alebo na telefónnom čísle:
  Okrsok č. 1  - 0951 656 730
  Okrsok č. 2  - 0911 268 968

 • Volebné okrsky (31.06 kB)
 • Mapa volebných okrskov (1.74 MB)
 • Voľby poštou
  • Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku a

   • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

   • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023) požiadal výlučne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.

  • Požiadať o voľbu poštou možno elektronicky, kliknutím na nasledovný odkaz:

 • Doručenie oznámenia
  • V obci Vydrany  bol vytvorený jeden  volebný obvod.
   Okrsok č.1
   Volebná miestnosť: 
   Kultúrny dom  - Vydrany č. 314
   Okrsok č.2
   Volebná miestnosť:
   Budova základných škôl – Vydrany č. 613
  • Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/2014 Z.z o podmienkach výkonu  volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno oznámenie o delegovaní člena a náhradníka urobiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
   Emailová adresa na doručenie: ocu@vydrany.sk
  • Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR 2023: ocu@vydrany.sk
 • Informácie pre voliča (224.01 kB)
 • ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (187.02 kB)
 • Zoznam politických strán, politických hnutí a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 (184.14 kB)