Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15.08.2023

1/2023

Objednávka na inštalovanie proti zápachového filtra

648,29 EUR

HLH, s.r.o.

Obec Vydrany

06.09.2021

001/2021/ZOK

vypracovanie geometrického plánu na zameranie kanalizačného vedenia Vydrany - Veľké Blahovo

neuvedené

Peter Varga - Geodetické a kartografické činnosti

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

24.01.2020

001/2020/ZOK

poskytnutie služby - činnosť stavebného dozoru v zmysle Mandátnej zmluvy č. 001/2020

35 000,00 EUR

Ján Laczkó

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

31.07.2019

001/2019

vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu v rámci výzvy č. BK-1/2019

Neuvedené

SNAP GROUP s.r.o.

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1