Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.01.2022

7340026355

Faktúra za elektrinu

-413,41 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

11.01.2022

7340026356

Faktúra za elektrinu

-874,76 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

25.01.2022

7751187175

Faktúra za elektrinu

1 050,00 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

25.01.2022

7751187196

Faktúra za elektrinu

900,00 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

25.01.2022

7751187197

Faktúra za elektrinu

300,00 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

12.04.2022

7652154507

Faktúra za elektrinu

1 050,00 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

12.04.2022

7652154526

Faktúra za elektrinu

900,00 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

12.07.2022

7592346614

Faktúra za elektrinu

1 365,00 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

12.07.2022

7592346633

Faktúra za elektrinu

1 170,00 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

12.07.2022

7592346634

Faktúra za elektrinu

390,00 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

11.10.2022

7562676035

Faktúra za elektrinu

1 365,00 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

11.10.2022

7562676053

Faktúra za elektrinu

1 170,00 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

11.01.2022

23/2021

Geodetické a kartografické práce

1 200,00 EUR

Peter Varga - Geodetické a kartografické činnosti

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

11.01.2022

22/2021

Geodetické a kartografické práce

2 000,00 EUR

Peter Varga - Geodetické a kartografické činnosti

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

11.01.2022

21/2021

Geodetické a kartografické práce

4 950,00 EUR

Peter Varga - Geodetické a kartografické činnosti

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

11.01.2022

20/2021

Geodetické a kartografické práce

4 940,00 EUR

Peter Varga - Geodetické a kartografické činnosti

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

17.01.2023

20230019

Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod k 31.12.2022 - RPVS

300,00 EUR

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

JUDr. Juraj Šikuta

25.10.2021

06/2021

výkon stavebného dozoru na stavbe: Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo - Príprava a realizácia prebe

2 500,00 EUR

Ján Laczkó

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.10.2021

202100685

Zmluva o dielo č. 001/ZOK/2019

139 581,59 EUR

AVA-stav, s.r.o

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.10.2021

202100684

Zmluva o dielo 001/ZOK/2019

410 213,74 EUR

AVA-stav, s.r.o

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

27.07.2021

202100431

Zmluva o dielo č. 001/ZOK/2019 zo dňa 10.12.2019 Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

1 364 826,86 EUR

AVA-stav, s.r.o

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

30.06.2021

202100385

v zmysle Zmluvy o dielo č. 001/ZOK/2019 - práce na stavbe "Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo"

1 671 913,38 EUR

AVA-stav, s.r.o

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

24.05.2021

04/2021

výkon stavebného dozoru na stavbe: Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo za mesiac marec-apríl 2021

2 500,00 EUR

Ján Laczkó

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.04.2021

4600520654

Faktúra za pripojovací poplatok

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.04.2021

4600520650

Faktúra za pripojovací poplatok

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: