Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17.01.2023

20230019

Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod k 31.12.2022 - RPVS

250,00 EUR

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

JUDr. Juraj Šikuta

25.10.2021

06/2021

výkon stavebného dozoru na stavbe: Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo - Príprava a realizácia prebe

2 500,00 EUR

Ján Laczkó

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.10.2021

202100685

Zmluva o dielo č. 001/ZOK/2019

139 581,59 EUR

AVA-stav, s.r.o

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.10.2021

202100684

Zmluva o dielo 001/ZOK/2019

410 213,74 EUR

AVA-stav, s.r.o

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

27.07.2021

202100431

Zmluva o dielo č. 001/ZOK/2019 zo dňa 10.12.2019 Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

1 364 826,86 EUR

AVA-stav, s.r.o

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

30.06.2021

202100385

v zmysle Zmluvy o dielo č. 001/ZOK/2019 - práce na stavbe "Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo"

1 671 913,38 EUR

AVA-stav, s.r.o

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

24.05.2021

04/2021

výkon stavebného dozoru na stavbe: Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo za mesiac marec-apríl 2021

2 500,00 EUR

Ján Laczkó

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.04.2021

4600520654

Faktúra za pripojovací poplatok

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.04.2021

4600520650

Faktúra za pripojovací poplatok

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.04.2021

4600520643

Faktúra za pripojovací poplatok

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.04.2021

4600520640

Faktúra za pripojovací poplatok

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.04.2021

4600520629

Faktúra za pripojovací poplatok

209,70 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.04.2021

200022014298

Faktúra za prijatú platbu

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.04.2021

200022014297

Faktúra za prijatú platbu

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.04.2021

200022014296

Faktúra za prijatú platbu

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.04.2021

200022014299

Faktúra za prijatú platbu

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.04.2021

200022014300

Faktúra za prijatú platbu

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.04.2021

200022014301

Faktúra za prijatú platbu

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.04.2021

200022014302

Faktúra za prijatú platbu

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.04.2021

200022014303

Faktúra za prijatú platbu

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.04.2021

200022014304

Faktúra za prijatú platbu

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.04.2021

200022014305

Faktúra za prijatú platbu

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.04.2021

200022014306

Faktúra za prijatú platbu

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.04.2021

200022014353

Faktúra za prijatú platbu

209,70 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

13.04.2021

200022014372

Faktúra za prijatú platbu

209,70 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: