Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 16
posledná

Vážení Obyvatelia,  1

Vážení Obyvatelia,

touto cestom Vám oznamujeme, že 8. septembra, teda budúci týždeň utorok od 9-tej do 13-ej hodiny bude na celom území obce z technických príčin prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu.
Za porozumenie Vám vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 4. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Vážené obecenstvo! Milí priatelia milujúci divadlo! 1

Vážené obecenstvo! Milí priatelia milujúci divadlo!

Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede Vás srdečne pozýva a očakáva na veselý divadelný večer na Musical s názvom „Meseautó - Vysnívané auto“ v predstavení komarňanskej divadelnej spoločnosti Magyarrock Dalszínház.
Predstavenie sa uskutoční na umelom klzisku mesta Dunajská Streda, ktoré sa nachádza v susedstve mestskej športovej haly v mestskom zábavnom parku.
V predstavení komarňanskej divadelnej spoločnosti Magyarrock Dalszínház si môžete pozrieť zábavný Musical „Meseautó - Vysnívané auto“.
Vstupné - ceny lístkov:
Pre dospelých 15.- €, pre držiteľov ročného nájmu 12.- €, vstupné pre dôchodcov a študentov 10.- €. Lístky sa dajú zakúpiť každý deň od 9.00 do 15.00 na organizačnom oddelení, alebo objednať telefonicky na čísle 031 590 08 13, +421 919 355 319.
Vstupenky na zábavný letný divadelný večer na mieste sa dajú zakúpiť 1,5 hodiny pred začiatkom predstavenia.
Parkovisko umelého klziska je prístupné z ulice Istvána Gyurcsóa alebo od Malodvorníckej ulice.
Adresa: Trhovisko 1, Dunajská Streda
Dúfame, že využijete túto príležitosť! Srdečne Vás očakávame!
celý text

ostatné | 25. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Vážení Obyvatelia! 1

Vážení Obyvatelia!

Vzhľadom na frekventovanosť cestnej premávky na Malej ulici, Vás informujeme, že na časti Malej ulice od dnešného dňa vstupujú do platnosti dopravné opatrenia, ktoré zakazujú vjazd na Malú ulicu od rodinného domu so s.č. 259 smerom k Potravinám CBA a súčasne na časti ulice je zavedená jednosmerná premávka. Dopravné opatrenia zostávajú v platnosti až do ukončenia stavebných prác na tejto stoke.
Opätovne žiadame obyvateľov Malej ulice, aby počas stavebných prác od 7:00 hod. do 16:00 hod. nenechali svoje motorové vozidlá na ulici resp. v zelenom páse.
Ďalej Vás žiadame o dodržiavanie pravidiel cestnej premávky rešpektovaním dopravných značiek rozmiestnených na predmetnej ulici, a taktiež na celom území obce. Premiestnenie dočasných dopravných značiek je prísne zakázané.
Za Vašu trpezlivosť, porozumenie a spoluprácu počas výstavby ďakujeme.
celý text

ostatné | 21. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Vážení Obyvatelia! 1

Vážení Obyvatelia!

Obecný úrad Vydrany oznamuje váženým obyvateľom, že v pondelok 06.07.2020 v čase od 8.00 do 12.00 hod. bude z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie zatvorený. celý text

ostatné | 3. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Vážení obyvatelia! 1

Vážení obyvatelia!

Oznámenie Pošty Vydrany o obmedzení hodín pre verejnosť
Dňa 06.07.2020, v pondelok: 11.00 – 13.00, 14.00 – 14.30 hod.
celý text

ostatné | 3. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Vážený Obyvatelia! 1

Vážení Obyvatelia!

Dobrovoľný hasičský zbor obce Vydrany, Vás touto cestou srdečne pozýva na Slávnostné odovzdanie Hasičskej zbrojnice, ktoré sa uskutoční dňa 27.06.2020 v sobotu o 16:00 hod. pred budovou hasičskej zbrojnice,a na II. kolo Západoslovenskej hasičskej ligy ako aj na V. ročník hasičskej súťaže o Pohár starostu obce Vydrany, ktoré sa uskutočnia dňa 27. júna 2020 od 13.00 hodiny na miestnom futbalovom ihrisku.

Usporiadatelia sa postarajú o občerstvenie, a zároveň Vás srdečne pozývajú na večernú zábavu.
celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznamujeme majiteľom psov, 1

Oznamujeme majiteľom psov,

že dňa 20.06.2020, v sobotu v čase od 10.00 do 11.00 hod. pri budove pohostinstva „Állj meg vándor“ sa koná povinné očkovanie psov proti besnote, cena jedného očkovania stojí 10,- eur.

Z dôvodu preventívnych a hygienických opatrení žiadame majiteľov psov dodržiavať opatrenia:
- ústa a nos prekryté rúškom,
- dodržiavať odstup 2 m.
celý text

ostatné | 17. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Vážení Obyvatelia,  1

Vážení Obyvatelia,

v súvislosti s výstavbou stokovej siete na území obce, Vás týmto z dôvodu zabezpečenia plynulosti stavebných prác opätovne žiadame, aby ste na úsekoch, kde prebiehajú stavebné práce počas dňa nenechali svoje vozidlá na krajnici resp. v zelenom páse.
Za Vašu trpezlivosť, porozumenie a spoluprácu počas výstavby ďakujeme.
celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Vážení Obyvatelia, 1

Vážení Obyvatelia,

Od dnešného dňa (12.06.2020) je otvorený kaviareň a pizzeria La Família vo Veľkom Blahove
v budove bývalej pizzerie s otváracou dobou od 10.00 hod. do 22.00 hod. Dneska okrem pizze ponúkajú cteným hosťom aj guláš z diviny a posúch so smotanou a údenou klobásou.
Každého srdečne očakávajú v kaviarni a pizzerii La Família vo Veľkom Blahove. celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Vážení obyvatelia ! 1

Vážení obyvatelia !

Dňa 06.06.2020, v sobotu od 19.00 hod. sa uskutoční
Hodová zábava
v pohostinstve „Állj meg vándor“.
Hudobník: Ivan Danis a jeho bend
Cena vstupenky: 5,- Eur.
Každého srdečne očakáva majiteľ.
celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Vážení obyvatelia!

Obecný úrad oznamuje obyvateľom , že veľká poľná cesta (extravilán obce) sa bude opravovať od 27.05.2020 ( 3 dni), preto vás žiadame, aby ste túto cestu autami nepoužívali.
Za pochopenie ďakujeme!
celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
STRÁNKOVÉ  HODINY OcÚ VYDRANY 1

STRÁNKOVÉ HODINY OcÚ VYDRANY

Obecný úrad VYDRANY oznamuje obyvateľom, že od 27.05.2020 (streda) bude obecný úrad otvorený v bežnom režime.
Z dôvodu preventívnych a hygienických opatrení žiadame obyvateľov dodržiavať nasledovné opatrenia:
• ústa a nos prekryté rúškom,
• dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy,
• vstup do kancelárie v počte 1 osoba,
• dodržiavať odstup 2 m.
celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Vážení obyvatelia! 1

Vážení obyvatelia!

Slovenská pošta, a.s., na základe poverenia spoločnosťou SPP - distribúcia, a. s., bude v období od 04.05.2020 vykonávať v našej obci odpočty spotreby zemného plynu.
Pracovník pošty - doručovateľ miestnej pošty,ktorý príde vykonať odpočet plynomeru v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 19.00 hod. a cez víkend od 10.00 hod. do 20.30 hod. sa preukáže služobným preukazom Slovenskej pošty.

Miesta pošta upozorňuje vážených dôchodcov, že od dnešného dňa miestnu poštu môžu navštevovať len od 9.00 do 11.00 hod.
celý text

ostatné | 4. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
REGIONÁLN ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v DUNAJSKEJ STREDE 1

REGIONÁLN ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v DUNAJSKEJ STREDE

Odborné usmernenie celý text

ostatné | 24. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Vážení obyvatelia! 1

Vážení obyvatelia!


Obecný úrad Vydrany a firma HODUS KOMUNAL s.r.o. oznamuje váženým obyvateľom, že dôvodu uľahčenia prijímania klientov od 27. apríla 2020, od pondelka dodržiavaním hygienických a zdravotných predpisov bude mať nasledovné úradné hodiny :


Pondelok: 8.00 – 12.00 hod./ 13.00 – 15.30 hod.
Utorok: 8.00 – 12.00 hod./ 13.00 – 15.30 hod.
Streda: 8.00 – 12.00 hod./ 13.00 – 15.30 hod.
Štvrtok: 8.00 – 12.00 hod.
Piatok: 8.00 – 12.00 hod.

Stránky do obecného úradu môžu vstupovať len v ochranných rúškach po jednom po odsúhlasení na telefónnych číslach: 031/5522125, Ildikó Keszi 0951/400720
HODUS KOMUNAL : 0951/397984, 031/5529144

celý text

ostatné | 24. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Vážení Obyvatelia! 1

Vážení Obyvatelia!

Informujeme Vás, že 27. apríla na území Obce Vydrany budú zahájené stavebné práce na stavbe „Kanalizácia Obce Vydrany“ s nasledovným harmonogramom prác:

od 27. apríla 2020, teda od pondelka budúceho týždňa výstavbou budú dotknuté nasledujúce úseky ulíc:

• na obidvoch stranách Družstevnej ulice od bytového domu so s.č. 48 až po s.č. 53
• Cintorínska ulica od s.č. 54 až po s.č. 59
• na obidvoch stranách Cintorínskej ulice od s.č. 64 až po s.č. 66
• trasa pred cintorínom smerom na priemyselnú časť obce
• na obidvoch stranách Malej ulice od s.č. 245 až po s.č. 258
• na obidvoch stranách Nového radu od s.č. 102 až po s.č. 118
Touto cestou žiadame obyvateľov predmetných ulíc o preparkovanie svojich motorových vozidiel trvalo parkujúcich na miestnych komunikáciách resp. v zelenom páse stavbou dotknutých úsekov.
Vzhľadom k tomu, že počas výstavby budú dopravné obmedzenia a taktiež treba rátať so zvýšenou hlučnosťou, preto Vám vopred ďakujeme za Vašu trpezlivosť, porozumenie a spoluprácu počas výstavby.
celý text

ostatné | 24. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Vážení obyvatelia, 1

Vážení obyvatelia!

Touto cestou žiadame Vás o prísne dodržiavanie vládou zavedených opatrení týkajúcich
sa návštevy obchodov s potravinami. Žiadame dôchodcov o prísne dodržiavanie pre nich vyhradených hodín nákupu, a to v predpoludní od 9 do 12 hodiny. Zároveň žiadame
ostatné vekové skupiny, aby svoje nákupy uskutočnili v časových intervaloch predpoludní od 6 do 9 hodiny
a popoludní od 12 do 18 hodiny, aby prevádzkovatelia obchodov s potravinami neboli nútení uplatňovať
sankcie za prípadné porušenie týchto opatrení .

Za pochopenie Vám ďakujeme
celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Vážení obyvatelia! 1

Vážení obyvatelia!

Oznamujeme Vám, že v obciach Vydrany a Veľké Blahovo je prerušená dodávka pitnej vody. Dunajskostredské vodárne už pracujú na odstránení poruchy. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť / Pošta Vydrany  1

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť / Pošta Vydrany

Pošta Vydrany bude v dňoch od 24.03.2020 do odvolania

OtvorenáPondelok: 08:00 - 12:00 hod.
Utorok: 08:00 - 11:00 hod.
Streda: 12:00 - 16:00 hod.
Štvrtok : 08:00 - 12:00 hod.
Piatok: 08:00 - 12:00 hod. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Vážení obyvatelia! 1

Vážený obyvateľ!

Obec Vydrany Vás informuje, že počas mesiaca marec sa rozbehne výstavba kanalizačnej siete na území našej obce a súbežne s výstavbou budú umiestňované kanalizačné prípojky, s ktorými budú nehnuteľnosti/domácnosti pripojené na verejnú kanalizačnú sieť.

Z vyššie uvedených dôvodov Vás prosíme, o vyplnenie a podpísanie vyhlásenia a o doručenie najneskôr do 03. apríla 2020 na Obecný úrad ( osobne do poštovej schránky umiestnenej pri vchode do budovy Obecného úradu, alebo elektronicky na mailovú adresu – ocu@vydrany.sk).
celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť / Pošta Vydrany  1

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť / Pošta Vydrany

23.03.2020 - 27.03.2020

Pondelok: 8:30 hod. - 11:30 hod.
Utorok: 13:00 hod. - 16:00 hod.
Streda: 08:00 hod. - 13:00 hod / 14:00 hod. - 17:00 hod.
Štvrtok: 08:00 hod. 13:00 hod. / 14:00 hod. - 14:30 hod.
Piatok: 10:30 hod. 13:30 hod. celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznámenie 1

Oznámenie

Pošta Vydrany


Otváracie hodiny:

STREDA: 14.00 h - 17.00 h
ŠTVRTOK: 08.00 h - 11.00 h
PIATOK: 08.00h - 13.00 h / 14.00h - 14.30 h celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Vážení obyvatelia! 1

Vážení obyvatelia!

Dnes, 17.03.2020 je miesta pošta zatvorená. celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Vážní obyvatelia! 1

Vážení obyvatelia!

Obecný úrad a HODUS KOMUNAL s.r.o
dňa 13.03.2020 ( piatok)
budú zatvorené z technických príčin.
celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Vážení obyvatelia! 1

Vážení obyvatelia!

Dňa 27.02.2020 (štvrtok) je miesta pošta otvorená len do 12.00 hod. celý text

ostatné | 26. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Vážení obyvatelia! 1

Vážení obyvatelia!

V pohostinstve „Állj meg vándor“
v dňoch 14.02.-15.02.2020 ( piatok, sobota)
ponúkajú paprčkový perkelt a pečenú klobásu.
celý text

ostatné | 12. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Vážení obyvatelia! 1

Vážení obyvatelia!

Dňa 14.02.2020, v piatok bude miesta pošta otvorená od 9.00 hod. celý text

ostatné | 12. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Vážení obyvatelia !  1

Vážení obyvatelia !

Oznamujeme vám, že dňa 07.02.2020 v piatok
v miestnom kultúrnom dome sa uskutočnia
stolnotenisové stretnutia

EXTRALIGA

o 17.00 hod.
VYDRANY a ROŽŇAVA

o 20.00 hod
VYDRANY a RUŽOMBEROK
celý text

ostatné | 5. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Vážení obyvatelia !  1

Vážení obyvatelia !

V pohostinstve „Állj meg vándor“
na 07.02.2020 (piatok) sa dá objednať
pečené bravčové koleno,
ktoré si môžete objednať ešte dnes 05.02.2020.
celý text

ostatné | 5. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Vážení obyvatelia! 1

Vážení obyvatelia!

V pohostinstve „Állj meg vándor“
v dňoch 31.01.-01.02.2020 ( piatok, sobota)
ponúkajú fazuľový guláš s lángošom.
celý text

ostatné | 30. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá
z 16
posledná