Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 5
posledná

Prerušenie distribúcie elektriny

03.04.2019 celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

02.04.2019 celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Vážení obyvatelia!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Dunajská Streda vám oznamuje,
že od 08.03.2019 (piatok) vykonáva odčítavanie stavu vodomerov.
celý text

ostatné | 8. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Vážení obyvatelia !

V pohostinstve „Állj meg vándor“ dňa 08.03.2019,
v piatok ponúkajú huspeninu a pečenú klobásu.

celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Vážení obyvatelia!

Firma HODUS KOMUNAL s.r.o. dňa 01.03.2019 (piatok) bude zatvorená z technických príčin.
celý text

ostatné | 28. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Vážení obyvatelia!

V pohostinstve „Állj meg vándor“ v dňoch 01.03. – 02.03.2019 (piatok, sobota)
ponúkajú pečenú rybu (hoky), hamburger a hranolky.
celý text

ostatné | 28. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Vážení obyvatelia!

Dňa 28.02.2019 vo štvrtok príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.

Môžete si nechať skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.

Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pri budove pohostinstva „Állj meg vándor“ , v čase od 13:00 do 14:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.
celý text

ostatné | 27. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Vážení obyvatelia!

V pohostinstve „Állj meg vándor“ na 22.02.2019 (piatok) sa dá objednať pečené bravčové koleno,
ktoré si môžete objednať najneskôr do 20.02.2019 (streda).
celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Vážení obyvatelia!

Oznamujeme Vám, že odvoz biologického odpadu sa uskutoční 19.02.2019 (utorok). celý text

ostatné | 15. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Vážení obyvatelia!

Oznamujeme priateľom futbalu, že naše futbalové mužstvo – FC Vydrany, zajtra o 13.00 hodine odohrá priateľský zápas v Dunajskej Lužnej proti futbalovému mužstvu Zlaté Klasy.
Autobus s fanúšikmi odchádza zajtra, teda v sobotu o 11.30 hodine od budovy pohostinstva Állj meg vándor.
celý text

ostatné | 1. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Vážení obyvatelia! 1

Vážení obyvatelia!

Dňa 28.01.2019, v pondelok je miesta pošta zatvorená celý text

ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Oznámenie

Štátna veterinárna a potravinová správa SR celý text

ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Vážení obyvatelia!

Oznamujeme Vám, že odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z územia obce Vydrany zajtra (22.01.2019) sa neuskutoční. O termíne odvozu Vás budeme informovať.

Za pochopenie Vám ďakujeme.
celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Vážení obyvatelia!

Obecný úrad vo Vydranoch touto cestou upozorňuje obyvateľov, že za zdaňovacie obdobie na rok 2019 podávajú daňové priznanie (alebo čiastkové daňové priznanie) do 31. 1. 2019 tí daňovníci, ktorí počas roka 2018 (od 2. 1. 2018 – 31. 12. 2018):
- nadobudli nehnuteľnosť kúpili do osobného vlastníctva (stali sa vlastníkmi pozemku,stavby,bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne budú k 1. januáru 2019 zapísaní v katastri nehnuteľností,
- predali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníctvo k pozemku, stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru) a súčasne už nebudú k 1. januáru 2019 zapísaní v katastri nehnuteľností,
- alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane.
Priznanie k dani z nehnuteľnosti
- podáva každý daňovník, ktorý v roku 2018 nadobudol nehnuteľnosť a ešte nemal v predchádzajúcich rokoch podané priznanie.
Čiastkové priznanie
- podáva do 31. januára daňovník, u ktorého nastali zmeny rozhodujúce na vyrubenie dane, napr. zmena druhu pozemku, zníženie výmery pozemku z dôvodu postavenej stavby, zmena hodnoty pozemku, zmena v užívaní stavby, rozšírenie výmery zastavanej plochy stavby prístavbou, prípadne ďalšieho nadzemného podlažia nadstavbou, predaj, kúpa, darovanie, dedenie (nadobudol ďalšiu nehnuteľnosť, predal časť nehnuteľnosti, ak daňové
priznanie už mal podané v predchádzajúcich obdobiach, nadobudol psa v roku 2018),
- ak daňovník nadobudol nehnuteľnosť v priebehu roka dražbou, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti,
- v čiastkovom priznaní sa uvádzajú zmeny oproti dovtedy podanému daňovému priznaniu k dani z nehnuteľnosti.


Potrebné tlačivá k priznaniu dane sa nachádzajú u pani Ildikó Keszi na obecnom úrade

V prípade nepodania daňového priznania obec pristúpi k vyrubeniu pokuty.
celý text

ostatné | 11. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Vážení obyvatelia!


Oznamujeme vám, že náš trojnásobný majster Slovenska SK Vydrany v miestnom kultúrnom dome odohráva majstrovské zápasy EXTRALIGY proti mužstvu:

ŠKST Ružomberok
- dňa 11.01.2019 ( piatok) o 18.00 hodine,

MŠK Čadca

- dňa 12.01.2019 (sobota) o 16.00 hodine.
celý text

ostatné | 10. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Vážení obyvatelia!

Oznamujeme Vám, že odvoz biologického odpadu sa uskutoční 8.januára. celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Vážení obyvatelia!

Oznamujeme vám, že dňa 07.01.2019, v pondelok sa uskutoční odvoz vianočných stromčekov
od rodinných domov. Žiadame, aby ste najneskôr dňa 07.01.2019, v pondelok vyložili vianočné stromčeky pred váš rodinný dom.
celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Vážení obyvatelia!

Firma HODUS KOMUNAL s.r.o. v období od 27.12.2018 do 02.01.2019 bude zatvorená
z technických príčin.

Komunálny odpad bude odvážaný v novom roku v dňoch 02. 01.2019 a 03.01.2019.
celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Vážení obyvatelia!

Oznamujeme vám, že miestny obecný úrad počas vianočných sviatkov
t.j.od 27.12.2018 do 1.1.2019
bude zatvorený z dôvodu čerpania dovoleniek.

Za pochopenie vám ďakujeme.
celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Vážení obyvatelia!

V pohostinstve Állj meg vándor dňa 14.12.2018,
v piatok ponúkajú pečenú rybu (hoky).
celý text

ostatné | 13. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
Vážení obyvatelia! 1

Vážení obyvatelia!

Bioodpad naposledy v roku 2018 bude odvážaný dňa 11.12.2018 (utorok). celý text

ostatné | 10. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Vážení obyvatelia!

Firma HODUS KOMUNAL s.r.o. dňa 11.12.2018 (utorok)
bude zatvorená z technických príčin. celý text

ostatné | 10. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Vážení obyvatelia!

V pohostinstve „Állj meg vándor“
dňa 07.12.2018 ( piatok)
ponúkajú fazuľový guláš s lángošom.
celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Pozvánka

Slávnostné vymenovanie členov Obecného zastupiteľstva a starostu Obce Vydrany celý text

ostatné | 28. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

RVPS Dunajská Streda žiada všetky chovy ošípaných – teda aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu, tak ako ostatné chovy musia byť zaregistrované v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ)! Registráciu chovu je možné vykonať na RVPS D.Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3. V prípade nejasností kontaktujte pracovníkov RVPS D.Streda – telefón: 0905 875136, 031/ 552 4870. celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Vážení obyvatelia! 1

Vážení obyvatelia!

Dňa 26.11.2018, v pondelok je miesta pošta zatvorená. celý text

ostatné | 23. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Vážení obyvatelia!

Dňa 23.10.2018, v piatok v pohostinstve „Állj meg vándor“
ponúkajú hamburger a hranolky. celý text

ostatné | 23. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Vážení obyvatelia! 1

Vážení obyvatelia!

Oznamujeme vám, že spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z.
o energetike, je oprávnená odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení, poverila spoločnosť Zelená Dolina s.r.o.
so sídlom Ružomberok oprávnenú vykonávaním všetkých práv a povinností držiteľa povolenia spojených
s odstraňovaním a okliesňovaním stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení držiteľa povolenia.

Odstránené konáre stromov budú priebežne odvážané.
celý text

ostatné | 23. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
#

ETTU CUP/ SUPERLIGA/ EXTRALIGA

STOLNOTENISOVÝ KLUB VYDRANY celý text

ostatné | 22. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Vážení obyvatelia!

Firma HODUS KOMUNAL s.r.o. dňa 16.11.2018 (piatok) bude zatvorená z technických príčin. celý text

ostatné | 15. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 5
posledná