Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.04.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409759675

Neuvedene

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

19.04.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409759661

Neuvedene

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

09.04.2021

Dodatok

4

10 638 143,05 EUR

AVA-stav, s.r.o

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

30.03.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122069405

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

30.03.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122069403

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

30.03.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122069402

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

30.03.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122069350

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

30.03.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122069349

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

30.03.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122069347

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

30.03.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122069346

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

30.03.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122069345

209,70 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

30.03.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122069344

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

30.03.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122069221

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

30.03.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122069177

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

30.03.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122069176

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

30.03.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122069172

209,70 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

30.03.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122069171

134,21 EUR

ZSE

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

16.02.2021

Dodatok

3

Neuvedené

AVA-stav, s.r.o

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

24.04.2020

Dodatok

1

Neuvedené

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

Enviromentálny fond

06.03.2020

Dodatok

2

Neuvedené

AVA-stav, s.r.o

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

22.01.2020

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

001/2020

35 000,00 EUR

Ján Laczkó

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

18.12.2019

Zmluva

143472 08U01

10 771 000,00 EUR

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

Enviromentálny fond

12.12.2019

Dodatok

1

Neuvedené

AVA-stav, s.r.o

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

11.12.2019

Zmluva o dielo

001/ZOK/2019

10 771 200,00 EUR

AVA-stav, s.r.o

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

10.12.2019

Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora

00

750,00 EUR

JUDr. Juraj Šikuta

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: