Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17.03.2021

2/2021

výkon stavebného dozoru na stavbe "Kanalizácia Vydrany- Veľké Blahovo" za mesiac február 2021

2 500,00 EUR

Ján Laczkó

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

29.01.2021

202000931

Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

1 078 389,61 EUR

AVA-stav, s.r.o

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

09.03.2021

1/2021

výkon stavebného dozoru na stavbe - Kanalizácia Vydrany- Veľké Blahovo za mesiac január 2021

2 500,00 EUR

Ján Laczkó

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

27.01.2021

10/2020

výkon stavebného dozoru na stavbe - Kanalizácia Vydrany- Veľké Blahovo za mesiac december 2020

2 500,00 EUR

Ján Laczkó

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

22.12.2020

09/2020

výkon stavebného dozoru na stavbe - Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo za mesiac november 2020

2 500,00 EUR

Ján Laczkó

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

25.11.2020

08/2020

výkon stavebného dozoru na stavbe - Kanalizácia Vydrany- Veľké Blahovo za mesiac október 2020

2 500,00 EUR

Ján Laczkó

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

23.10.2020

07/2020

výkon stavebného dozoru na stavbe - Kanalizácia Vydrany- Veľké Blahovo za mesiac sept. 2020

2 500,00 EUR

Ján Laczkó

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

19.01.2021

62021

overenie identifikácie konečných užívateľov výhod

300,00 EUR

JUDr. Juraj Šikuta

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

12.10.2020

202000768

v zmysle Zmluvy o dielo č. 001/ZOK/2019 - vykonané práce na stavbe "Kanalizácia Vydrany - Veľké Blah

1 602 888,92 EUR

AVA-stav, s.r.o

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

12.10.2020

06/2020

výkon stavebného dozoru na stavbe: Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo/ mes. august 2020

2 500,00 EUR

Ján Laczkó

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

27.08.2020

05/2020

výkon stavebného dozoru na stavbe "Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo" za mes. júl/2020

2 500,00 EUR

Ján Laczkó

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

30.07.2020

04/2020

výkon stavebného dozoru na stavbe "Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo" za mes. jún/2020

2 500,00 EUR

Ján Laczkó

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

18.08.2020

202000608

v zmysle Zmluvy o dielo č. 001/ZOK/2019 - práce na stavbe "Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo"

1 434 544,69 EUR

AVA-stav, s.r.o

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

07.07.2020

202000482

v zmysle Zmluvy o dielo č. 001/ZOK/2019 - práce na stavbe "Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo"

996 909,59 EUR

AVA-stav, s.r.o

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

07.07.2020

03/2020

výkon stavebného dozoru na stavbe "Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo" za mes. máj/2020

2 500,00 EUR

Ján Laczkó

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

01.07.2020

202000323

v zmysle Zmluvy o dielo č.001/ZOK/2019 - vykon. práce na stavbe "Kanalizácia Vydrany - Veľké Blaho

1 004 647,87 EUR

AVA-stav, s.r.o

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

17.01.2020

62020

overenie identifikácie konečných užívateľov výhod

300,00 EUR

JUDr. Juraj Šikuta

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

16.01.2020

201922

vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu v rámci výzvy č. BK-1/2019

1 200,00 EUR

SNAP GROUP s.r.o.

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

16.01.2020

1082019

registrácia Združenia obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo o Registra partnerov verejného sektor

600,00 EUR

JUDr. Juraj Šikuta

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

01.08.2019

20190026

VO

5 400,00 EUR

EkoAuris PLUS, s.r.o.

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: