Obsah

Rozpočet

2021

Návrh rozpočtu obce Vydrany na roky 2022, 2023, 2024 Stiahnuté: 255x | 08.12.2021

2019

Záverečný účet Obce Vydrany a rok 2018 Stiahnuté: 286x | 18.10.2019

2018

Návrh rozpočtu obce Vydrany 2019,2020,2021 Stiahnuté: 373x | 05.12.2018

Rozpočet obce Vydrany 2018,2019,2020 Stiahnuté: 527x | 26.03.2018

Rozpočet obce Vydrany na roky 2019, 2020,2021 Stiahnuté: 308x | 09.01.2019

2017

Rozpočet obce vydrany na roky 2017-2019 Stiahnuté: 642x | 08.08.2017

2016

Návrh rozpočtu obce Vydrany na roky 2016,2017,2018 Stiahnuté: 486x | 08.08.2017

2015

Návrh rozpočtu obce Vydrany na roky 2015-2017 Stiahnuté: 475x | 08.08.2017

Schválený rozpočet na rok 2015, 1 - 2 úprava, skutočnosť Stiahnuté: 468x | 08.08.2017

Záverečný účet Obce Vydrany 2015 Stiahnuté: 469x | 08.08.2017

Záverečný účet Obce Vydrany a rozp. hosp. za rok 2014 Stiahnuté: 439x | 08.08.2017

2014

Rozpočet obce Vydrany 2014 Stiahnuté: 506x | 08.08.2017

2013

Rozpočet na rok 2013 Stiahnuté: 548x | 08.08.2017

Stránka

  • 1