Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

2018

Dodatok č.6 k VZN č.5/2012 Stiahnuté: 157x | 19.04.2018

2017

č.01/2017 Stiahnuté: 365x | 05.06.2017

č.02/2017 Stiahnuté: 260x | 28.07.2017

Dodatok č.1 k VZN č.3/2016 Stiahnuté: 169x | 03.03.2017

2016

č.01/2016 Stiahnuté: 160x | 23.02.2017

č.02/2016 Stiahnuté: 303x | 23.02.2017

č.03/2016 Stiahnuté: 174x | 23.02.2017

Dodatok č.1 - VZN č.01/2013 Stiahnuté: 261x | 23.02.2017

Smernica č.1/2016 Stiahnuté: 164x | 08.07.2016

Smernica č.2/2016 Stiahnuté: 169x | 03.03.2017

2015

č. 1/2015 Stiahnuté: 283x | 13.03.2015

č. 2/2015 Stiahnuté: 247x | 13.03.2015

č. 3/2015 Stiahnuté: 164x | 17.03.2015

č. 4/2015 Stiahnuté: 230x | 29.10.2015

č. 5/2015 Stiahnuté: 236x | 19.11.2015

Dodatok č.1 k VZN č.4/2015 Stiahnuté: 155x | 30.12.2015

2014

č. 1/2014 Stiahnuté: 156x | 02.04.2014

č. 2/2014 Stiahnuté: 193x | 20.06.2014

č. 3/2014 Stiahnuté: 157x | 03.07.2014

č. 4/2014 Stiahnuté: 165x | 10.09.2014

Stránka