Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

2018

Dodatok č.6 k VZN č.5/2012 Stiahnuté: 185x | 19.04.2018

2017

č.01/2017 Stiahnuté: 397x | 05.06.2017

č.02/2017 Stiahnuté: 290x | 28.07.2017

Dodatok č.1 k VZN č.3/2016 Stiahnuté: 192x | 03.03.2017

2016

č.01/2016 Stiahnuté: 185x | 23.02.2017

č.02/2016 Stiahnuté: 333x | 23.02.2017

č.03/2016 Stiahnuté: 200x | 23.02.2017

Dodatok č.1 - VZN č.01/2013 Stiahnuté: 286x | 23.02.2017

Smernica č.1/2016 Stiahnuté: 189x | 08.07.2016

Smernica č.2/2016 Stiahnuté: 194x | 03.03.2017

2015

č. 1/2015 Stiahnuté: 308x | 13.03.2015

č. 2/2015 Stiahnuté: 270x | 13.03.2015

č. 3/2015 Stiahnuté: 192x | 17.03.2015

č. 4/2015 Stiahnuté: 259x | 29.10.2015

č. 5/2015 Stiahnuté: 261x | 19.11.2015

Dodatok č.1 k VZN č.4/2015 Stiahnuté: 183x | 30.12.2015

2014

č. 1/2014 Stiahnuté: 188x | 02.04.2014

č. 2/2014 Stiahnuté: 222x | 20.06.2014

č. 3/2014 Stiahnuté: 181x | 03.07.2014

č. 4/2014 Stiahnuté: 196x | 10.09.2014

Stránka