Obsah

Rok 2016

Zmluvy

Zmluva na poskytovnutie služby OZ Dogazyl Stiahnuté: 296x | 09.08.2016

Zmluva o bezodplatnom užívaní pozemku JUDr. Szabolcs Hodosy Obec Vydrany Stiahnuté: 354x | 17.03.2016

Zmluva o dielo EUROPE INVEST UNION spol. s r.o. Obec Vydrany /26.10.2016/ Stiahnuté: 293x | 28.10.2016

Zmluva o dielo Obec Vydrany ARCHEOCENTER s.r.o. /26.10.2016/ Stiahnuté: 281x | 30.11.2016

Zmluva o dielo Obec Vydrany SE Predaj, s.r.o. /02.12.2016/ Stiahnuté: 370x | 30.12.2016

Zmluva o dielo č. 82/2016 VP Project & Marketing s.r.o. Stiahnuté: 285x | 16.06.2016

Zmluva o dielo č.1/10/ZoD/2016 Obec Vydrany AKVAMONT s.r.o. /24.10.2016/ Stiahnuté: 310x | 26.10.2016

Zmluva o dielo č.16/1101/ZoD/2016 HITECH ELEKTRO s.r.o. /29.11.2016/ Stiahnuté: 363x | 29.11.2016

Zmluva o dielo č.2/10/ZoD/2016 Obec Vydrany AKVAMONT s.r.o. /24.10.2016/ Stiahnuté: 318x | 26.10.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce CSEMADOK Základná organizácia Vydrany Stiahnuté: 380x | 22.09.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Občianské združenie „ZA NAŠE ZACHOVANIE” „A MEGMARADÁSUNKÉRT” Polgári Társulás Stiahnuté: 331x | 22.09.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrany ALL FOR DOG Vydrany Stiahnuté: 291x | 04.05.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrany Slovenský Červený kríž, Miestny spolok Vydrany Stiahnuté: 317x | 22.09.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrany Stolnotenisový klub Vydrany Stiahnuté: 410x | 22.09.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrany ŠK FC Vydrany Stiahnuté: 313x | 22.09.2016

Zmluva o poskytnutí právnych služieb JUDr. Gejza Sidó Stiahnuté: 351x | 20.09.2016

Zmluva o poskytnutí služieb I&Z Tender, s.r.o. Stiahnuté: 312x | 23.08.2016

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve PURA, spol. s r.o. Stiahnuté: 281x | 22.04.2016

Zmluva o spolupráci č.15/13500/042ZoS Západoslov. distribučná, a.s. Stiahnuté: 331x | 22.03.2016

Zmluva o spolupráci č. zmluvy N20160115043 IA MPSVR SR Stiahnuté: 262x | 08.02.2016

Stránka