Obsah

Rok 2013-2011

Zmluvy

Zmluva o dielo JOSTAV s.r.o. NBD B 11 bj. Stiahnuté: 211x | 19.04.2012

Zmluva o dielo JOSTAV s.r.o. NBD C 6 bj. Stiahnuté: 207x | 24.04.2012

Zmluva o dielo PZ Construct s.r.o. Stiahnuté: 259x | 21.02.2012

Zmluva o dielo PZ Construct s.r.o. A 9 bj. Stiahnuté: 247x | 16.02.2012

Zmluva o dielo PZ Construct s.r.o. B 19 bj. Stiahnuté: 234x | 16.02.2012

Zmluva o dielo PZ Construct s.r.o. C 9 bj. Stiahnuté: 215x | 16.02.2012

Zmluva o dielo č.15112012 Ing. Alexander Rácz Stiahnuté: 221x | 17.01.2013

Zmluva o dielo č.66700327 ENVIGEOS Nitra, s.r.o. Stiahnuté: 363x | 05.08.2013

Zmluva o nájme AMEN s.r.o. Stiahnuté: 237x | 29.11.2011

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1 36/2013/RJC Stiahnuté: 293x | 21.10.2013

Zmluva o posk. služieb Michal Rácz Stiahnuté: 244x | 08.04.2011

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov Stiahnuté: 229x | 07.09.2011

Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru Stiahnuté: 238x | 19.09.2011

Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru č. 201/465/2012 Stiahnuté: 377x | 20.07.2012

Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru č. 201/467/2012 Stiahnuté: 291x | 20.07.2012

Zmluva o prenájme nebytových priestorov EKOSTAV Stiahnuté: 224x | 24.01.2012

Zmluva o prenájme verejného priestranstva EKOSTAV Stiahnuté: 214x | 24.01.2012

Zmluva o prevode nehnuteľností JUDr. Szabolcs Hodosy Stiahnuté: 387x | 12.12.2012

Zmluva o pripoj. odberného elektr. zariadenia žiadateľa do distr. sústavy Stiahnuté: 260x | 27.11.2012

Zmluva o splátkovom úvere OTP Banka Slovensko,a.s. Stiahnuté: 317x | 24.06.2013

Stránka